Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

SPÓŁKA POLA INVESTMENTS LTD. ZWIĘKSZA UDZIAŁY W CPDrukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat informuje o zwiększeniu udziału spółki Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), zależnej od Zygmunta Solorza-Żaka, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Zwiększenie udziałów w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w wyniku otrzymania w dniu 7 lutego 2013 roku przez Pola od spółki Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z 20.791.375 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 41.582.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów ("Pełnomocnictwo").

Po otrzymaniu Pełnomocnictwa Pola, spółka zależna od Zygmunta Solorza-Żaka, posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte Pełnomocnictwem uprawniają łącznie do 348.291.922 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający