Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

STANOWISKO ZARZĄDU CP WS. WEZWANIA NA AKCJE SPÓŁKIDrukuj

Cyfrowy Polsat
1 marca spółka TiVi Foundation ogłosiła wezwanie na 36,5 tys. akcji Cyfrowego Polsatu dających 0,0069 procent głosów po 15,56 zł za sztukę. Dziś tj. 20 marca, Cyfrowy Polsat przedstawił stanowisko w tej sprawie. W wyniku wezwania podmiot nabywający zamierza osiągnąć 348.328.422 głosy na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 66 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.


W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Cyfrowego Polsatu zapoznał sie z treścią wezwania, dokonał analizy dostępnych mu informacji oraz danych dotyczących wezwania, a w szczególności: Zarząd dokonał szczegółowej analizy informacji przedstawionych przez Wzywającego w tekście wezwania; przeprowadził przegląd cen rynkowych akcji Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Zarząd przeprowadził także analizę dostępnych Spółce 17 rekomendacji wydanych w ciągu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania przez analityków renomowanych biur maklerskich i banków inwestycyjnych, zawierających wycenę akcji Spółki.


Wzywający posiada pośrednio przez Podmiot Nabywający 154.204.296 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki oraz Podmiot Nabywający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Sensor Overseas Ltd. z siedzibą w Nikozji jest uprawniony do głosowania z 20.791.375 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki. Posiadane przez Podmiot Nabywający akcje oraz objęte pełnomocnictwem udzielonym Podmiotowi Nabywającemu przez Sensor Overseas Ltd. z siedzibą w Nikozji uprawniają łącznie do 348.291.922 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Odnosząc się do ceny zaproponowanej w Wezwaniu, Zarząd pragnie zwrócić uwagę, iż cena, po której nabywane są akcje objęte Wezwaniem nie może być niższa niż średnia cena rynkowa z okresu 3 albo 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym.

Średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym GPW, od której nie może być niższa cena akcji w Wezwaniu, wynosi 15,60 złotych (słownie: piętnaście złotych i sześćdziesiąt groszy).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających wezwanie, wzywający, ani podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące w tym Podmiot Nabywający, nie nabywały akcji Spółki po cenie wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu, ani też nie wydawały rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki o wartości wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu.

W opinii Zarządu cena ogłoszona w Wezwaniu została ustalona zgodnie z obowiązującymi regulacjami i nie jest niższa niż wymagana przepisami Ustawy. W celu porównania wartości godziwej Spółki z ceną zaproponowaną w Wezwaniu, Zarząd, poza obliczeniem średnich rynkowych cen akcji Spółki na GPW, dokonał analizy dostępnych Spółce 17 rekomendacji wydanych przez analityków renomowanych biur maklerskich i banków inwestycyjnych, zawierających wycenę akcji Spółki. Dla celów tej analizy Zarząd wziął pod uwagę rekomendacje wydane w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania.
Średnia wycena akcji Spółki na dzień 1 marca 2013 r. wyliczona na podstawie rekomendacji wydanych w okresie 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania wyniosła 17,96 złotych.

Zdaniem Zarządu Spółki cena zaproponowana za akcje w wezwaniu, jakkolwiek jest zgodna z odpowiednimi przepisami Ustawy, to jednak jest niższa od wartości godziwej Spółki, na co w szczególności wskazuje kurs akcji w dacie wyrażenia niniejszego stanowiska oraz średnia wycen biur maklerskich wydanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających wezwanie.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający