Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

SOLORZ-ŻAK: MNIEJSZE UDZIAŁY W ZE PAKDrukuj

ZE PAK
Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A informuje, iż w dniu 7 maja 2013 roku spółka otrzymała zawiadomienie, w którym Zygmunt Solorz-Żak będący podmiotem pośrednio dominującym wobec spółki o zmniejszeniu posiadanego pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.


"Zmniejszenie posiadanego przeze mnie pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku dokonania w dniu 24 kwietnia 2013 r. przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, wpisu do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 101.647.094,00 zł (sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) w związku z umorzeniem 1.202.453 (jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, które zostały nabyte przez Spółkę w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki w celu ich umorzenia." - pisze Zygmunt Solorz-Żak w zawiadomieniu.

"Bezpośrednio przed rejestracją przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, posiadałem pośrednio łącznie 27.403.320 akcji zwykłych Spółki stanowiących 52,67% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 27.403.320 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 52,67% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które składały się: (a) 196.560 akcji zwykłych Spółki stanowiących 0,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 196.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,38% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Elektrim S.A., (b) 5.809.231 akcji zwykłych Spółki stanowiących 11,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 5.809.231 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,16% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Embud sp. z o.o., (c) 20.195.076 akcji zwykłych Spółki stanowiących 38,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20.195.076 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 38,82% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Polsat Media B.V., oraz (d) 1.202.453 akcje zwykłe Spółki stanowiące 2,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1.202.453 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 2,31% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie mogła wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (w tym prawa głosu), z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
Aktualnie, w wyniku rejestracji przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, posiadam pośrednio łącznie 26.200.867 akcji zwykłych Spółki stanowiących 51,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 26.200.867 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które składają się: (a) 196.560 akcji zwykłych Spółki stanowiących 0,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 196.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,39% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Elektrim S.A, (b) 5.809.231 akcji zwykłych Spółki stanowiących 11,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 5.809.231 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,43% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Embud sp. z o.o., oraz (c) 20.195.076 akcji zwykłych Spółki stanowiących 39,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20.195.076 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 39,73% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Polsat Media B.V. Poza wymienionymi powyżej podmiotami, nie istnieją inne podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki ...
" - czytamy dalej w piśmie przedstawionym spółce.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający