Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

ZARZĄD CP: ZYSK ZA 2012 ROK POZOSTANIE W SPÓŁCEDrukuj

Cyfrowy Polsat
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. informuje, iż w dniu 14 maja 2013 r. rada nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której zaakceptowała rekomendację zarządu spółki, co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012.


Zarząd spółki rekomenduje walnemu zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2012 w wysokości 529.837.249,45 złotych w całości na kapitał zapasowy.

Podstawą decyzji zarządu, co do podziału zysku był jeden z celów strategicznych spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne, przedterminowe zmniejszenie poziomu zadłużenia spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zarówno zmniejszenie nominalnych rat kredytu, jak również obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową i wyniki Spółki w przyszłych okresach.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający