Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

INFORMACJE PO ZWZ SPÓŁKI CYFROWY POLSAT. PODNIESIONA REKOMENDACJA DLA CPDrukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat przekazał do informacji publicznej informacje po ZWZ (Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) spółki. Ponadto dzisiaj analitycy Raiffeisen Centrobank podnieśli rekomendację dla Cyfrowego Polsatu na GPW do "kupuj", a cena docelowa akcji CP wzrosła do 21 zł 90 gr.


1.Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku reprezentowanych było ogółem 398.894.997 głosów, stanowiących 75,6% ogólnej liczby głosów w spółce. Zgodnie ze Statutem spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.
2.Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 11 czerwca 2013 roku.
W tym punkcie Zgromadzenia odbywało się głosowanie. Prezentujemy jedno z nich:
Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012:
Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b) i art. 34 pkt 1 Statutu spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przeznacza zysk netto spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 529.837.249,45 złotych w całości na kapitał zapasowy.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym - Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów: 398.894.997
- „za” uchwałą – 398.826.631 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.


3.Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na mocy uchwał podjętych w dniu 11 czerwca 2013 roku postanowiła powołać Dominika Libickiego na stanowisko prezesa zarządu spółki, oraz Dariusza Działkowskiego, Anetę Jaskólską i Tomasza Szeląga na stanowiska członków zarządu. Członkowie zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

Ponadto dzisiaj, 11 czerwca analitycy Raiffeisen Centrobank podnieśli rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "kupuj". Cena docelowa wzrosła o 12 proc. do 21,9 zł. Oznacza to, że potencjał kursu wynosi 12 proc.
''Wierzymy, że spółka odczuje skutki poprawy na rynku reklamy w przyszłym roku oraz zwiększy przychody z tytuły płatnej telewizji. Wsparciem powinien być także rozwój usług mobilnego internetu'' - czytamy w podsumowaniu raportu. Kurs Cyfrowego Polsatu na GPW dzisiaj poszybował w górę i wyniósł 19 zł 40 gr.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający