Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

ZE PAK: ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ Z GK ENERGADrukuj

ZE PAK
Zespół Elektrowni ''Pątnów-Adamów-Konin'' S.A. poinformował, że szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. a podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Energa S.A. od dnia 26 października 2012 roku do dnia 31 lipca 2013 roku wyniosła 324 mln PLN netto.


Umową o największej wartości jest podpisane w dniu 7 stycznia 2013 roku porozumienie, zawarte w ramach umowy ramowej, pomiędzy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. a Energa-Obrót S.A. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej, porozumienie natomiast określa ilość i cenę energii w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość zawartego porozumienia wynosi 92,9 mln PLN.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 roku.

W określonych w porozumieniu przypadkach Energa-Obrót S.A. jest uprawniona do obciążenia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. kwotą, której maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość 10% szacunkowej wartości porozumienia, przy czym ostateczna wysokość wspomnianej kwoty będzie wyliczona w oparciu o szacowane zużycie energii elektrycznej, ilość rzeczywiście zakupionej energii oraz cenę energii elektrycznej. W porozumieniu strony nie zawarły postanowień regulujących uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wyżej wspomnianej kwoty.

Pozostałe warunki porozumienia nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych spółki.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający