Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

WZROST ZATRUDNIENIA W GRUPIE CP ORAZ PORÓWNANIE SYT. FINANSOWEJDrukuj

Cyfrowy Polsat
Jak poinformował Cyfrowy Polsat, średnie zatrudnienie w Grupie Cyfrowy Polsat wyniosło 1.466 osób w pierwszym półroczu 2013 roku w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w analogicznym okresie 2012 roku na poziomie 1.461 osób. Na dzień 30 czerwca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku suma bilansowa spółki wynosiła odpowiednio 5.592.707zł i 5.561.345 zł.


Na dzień 30 czerwca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku nasze aktywa trwałe wynosiły odpowiednio 4.428.544 zł i 4.476.148 zł i stanowiły odpowiednio 79,2% i 80,5% całości aktywów.

Wartość zestawów odbiorczych wyniosła 418.521 zł na dzień 30 czerwca 2013 roku i pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku (spadek o 0,4%).

Wartość innych rzeczowych aktywów trwałych spadła o 11.396 zł, czyli o 4,1%, do 265.011 zł na dzień 30 czerwca 2013 roku z 276.407 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Spadek wynikał przede wszystkim z naliczonej w okresie amortyzacji, co zostało częściowo zniwelowane poprzez zwiększenia urządzeń technicznych oraz nakładów na inne środki trwałe.

Wartość firmy wyniosła 2.568.033 zł na dzień 30 czerwca 2013 roku i pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wartość marki wynosiła 847.800 zł i pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Saldo innych wartości niematerialnych wzrosło o 2.424 zł, czyli o 3,0%, do 83.804 zł na dzień 30 czerwca 2013 roku z 81.380 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, przede wszystkim w wyniku zwiększeń na wartościach niematerialnych w budowie oraz zakupów licencji i oprogramowania, co zostało częściowo zniwelowane naliczeniem amortyzacji.

Wartość długo i krótkoterminowych aktywów programowych wzrosła o 47.007 zł, czyli o 19,6%, do 286.647 zł na dzień 30 czerwca 2013 roku z 239.640 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wzrost był efektem netto kilku czynników, w tym przede wszystkim nabycia licencji filmowych i aktywowania praw sportowych oraz naliczonej amortyzacji.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 7.788 zł na dzień 30 czerwca 2013 roku i spadła o 569 zł w porównaniu do 8.357 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Saldo w całości dotyczy Grupy Kapitałowej Telewizji Polsat i obejmuje grunty i budynki pod wynajem.

Wartość długo i krótkoterminowych prowizji dla dystrybutorów rozliczanych w czasie wzrosła o 4.278 zł, czyli o 4,6%, do 96.499 zł na dzień 30 czerwca 2013 roku z 92.221 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku nasze aktywa obrotowe wynosiły odpowiednio 1.164.163 zł i 1.085.197 zł i stanowiły w odpowiednio 20,8% i 19,5% całości aktywów.


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający