Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

WYNIKI FINANSOWE ZE PAKDrukuj

ZE PAK
Zysk netto ZE PAK w II kw. 2013 r. wyniósł 48,3 mln zł wobec konsensusu 32,6 mln zł - podała spółka we wczorajszym raporcie. Zysk operacyjny grupy w II kwartale br. wyniósł 97,9 mln zł.


W całym pierwszym półroczu 2013 roku zysk netto ZE PAK, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 95,6 mln zł wobec 216,2 mln zł rok wcześniej. EBIT wyniósł 185 mln zł wobec 238,4 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku, a przychody wzrosły do 1.327,3 mln zł z 1.275,2 mln zł.

EBITDA grupy wyniosła 364,2 mln zł wobec 361,9 mln zł przed rokiem.

Grupa wypracowała w I półroczu wyższe o 583,5 mln zł przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Na poziom osiągniętych wyników ZE PAK wpłynął w I półroczu ujemny wynik osiągnięty na działalności finansowej w wysokości 64,56 mln zł. I półrocze 2012 roku zamknęło się dodatnim wynikiem w wysokości 28,6 mln zł.

Koszty ogólnego zarządu w I półroczu 2013 roku wyniosły 84 263 tys. PLN i były wyższe od poniesionych w I półroczu 2012 roku o 45 778 tys. PLN, tj. 118,95%. Wzrost kosztów ogólnego zarządu jest efektem nabycia kopalń, które podlegają konsolidacji od 19 lipca 2012 roku.

Skonsolidowany bilans

"W I półroczu 2013 roku uzyskano dodatnią różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi w wysokości 199 tys. PLN w przeciwieństwie do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym zanotowano ujemną różnicę w wysokości 1 992 tys. PLN.
Grupa ZE PAK uzyskała w I półroczu 2013 roku zysk z działalności operacyjnej w wysokości 184 982 tys. PLN, który jest niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2012 roku o 53 429 tys. PLN, tj. o 22,41%.
Na poziom osiągniętych wyników wpłynął także ujemny wynik osiągnięty na działalności finansowej w wysokości 64 562 tys. PLN, w przeciwieństwie do I półrocza 2012 roku, który zamknął się dodatnim wynikiem w wysokości 28 603 tys. PLN. Negatywne odchylenie na działalności finansowej pomiędzy I półroczem 2012 r. a I półroczem 2013 r. wyniosło 93 165 tys. PLN.
" - czytamy w raporcie.Dług netto spółki ZE PAK
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający