Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

OŚWIADCZENIE POLKOMTELA WS. LISTU OTWARTEGODrukuj

Plus
Niniejszym informujemy, że Polkomtel otrzymał od trzech największych operatorów propozycję podpisania tzw. listu otwartego, skierowanego do Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W liście tym operatorzy odnoszą się do ugody zawartej pomiędzy spółką Sferia SA i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji" - ogłosił Polkomtel w komunikacie.


"Sugerują, iż wspomniana ugoda jest niezgodna z regulacjami europejskimi, a tym samym stanowi obejście przez rząd polski porządku prawnego obowiązującego w RP. Wskazują także na precedensowy charakter ugody zawartej przez Państwo Polskie, co naszym zdaniem stoi w oczywistej sprzeczności z faktami, gdyż Polska była już niejednokrotnie stroną ugody.

Polkomtel bazując na publicznie dostępnych informacjach uważa, że przywołane pomówienia nie mają oparcia w przepisach prawa, są pozbawione podstaw merytorycznych, a rzekome zarzuty naruszenia prawa europejskiego zostałyby z łatwością obalone przez studenta I roku prawa. Wspomniany list ma na celu jedynie wywarcie nieuzasadnionej presji na regulatora, który według publicznie dostępnych informacji nie jest stroną ugody. Dlatego też nasza opinia na ten temat jest dokładnie taka, jak wyrażona przez wszystkich innych operatorów w stanowisku Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, tzn. że brak rozwiązania kwestii częstotliwości Sferii uniemożliwiłby przeprowadzenie aukcji na 800 MHz.

Naszym zdaniem list jest przede wszystkim próbą odwrócenia uwagi przez firmy Orange i T-Mobile od faktu ich współpracy, która jest jedynym realnym zagrożeniem dla konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce.
Udział w tym przedsięwzięciu operatora sieci Play uważamy za dziwny, ale każdy decyduje za siebie. Przypominamy jedynie firmie P4 (a przy okazji UKE i UOKiK, do których zwrócimy się w oddzielnych pismach), że mimo wszystko większym zagrożeniem dla przyszłości sieci Play i konkurencji w Polsce jest związek operatorów, którzy w porównaniu do sieci Play mają na świecie 50 razy więcej klientów, ponad 100 razy większe przychody i zatrudniają 400 razy więcej pracowników.

List stanowi jeden z elementów polityki nacisków zagranicznych korporacji na rząd RP i krajowe organy regulacyjne w sytuacji, w której najwięksi jego sygnatariusze, czyli Orange i T-Mobile kontrolują łącznie ponad 60% polskiego rynku telekomunikacyjnego. Prowadzą również zaawansowaną kooperację technologiczną w postaci spółki Networks, której warunki utworzenia są ukrywane przed opinią publiczną, podobnie jak sam proces zgody UOKiK na to przedsięwzięcie. Zwracamy się więc ponownie do firm T-Mobile i Orange o ujawnienie wniosku do UOKiK o zgodę na powołanie firmy Networks.

Z powyższych powodów, jak również z uwagi na fakt, że Prezes Zarządu Polkomtelu, Zygmunt Solorz-Żak jest pośrednio mniejszościowym, nie posiadającym kontroli akcjonariuszem Sferia SA (o czym były informowane odpowiednie organy administracji), Polkomtel nie podpisał wspomnianego pisma.

Chcielibyśmy dodać, że propozycję podpisania listu Prezes Zarządu Polkomtelu otrzymał w środę 28 sierpnia po godzinach pracy. Poinformowaliśmy autorów listu, że do końca tygodnia Prezes Zarządu jest nieobecny. Pomimo to następnego dnia, czyli w czwartek 29 sierpnia pan Cezary Albrecht reprezentujący T-Mobile poinformował nas, że pismo zostało już (!) złożone do UKE. Prosimy więc autorów tego typu listów, aby nie wpisywali nazwiska Zygmunta Solorza-Żaka do każdego pisma jakie przygotowują, chyba że będzie to wniosek do UOKiK o zbadanie realnej współpracy firm Orange i T-Mobile.
" - oświadcza Polkomtel.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający