Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

ZE PAK: SZACUNKOWA ŁĄCZNA WARTOŚĆ UMÓW Z TAURONEM W WYSOKOŚCI 322 MLN ZŁDrukuj

ZE PAK
Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. poinformował, że szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. a podmiotami z Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. od dnia 26 października 2012 roku (tj. od dnia w którym spółka uzyskała status spółki publicznej) do dnia 16 października 2013 roku wyniosła 322 mln zł netto.

Umową o największej wartości jest podpisane w dniu 7 grudnia 2012 roku pomiędzy Elektrownią Pątnów II Sp. z o.o., a TAURON Polska Energia S.A. porozumienie transakcyjne długoterminowe zawarte w ramach umowy ramowej sprzedaży energii elektrycznej z dnia 30 kwietnia 2009 roku. Przedmiotem porozumienia jest sprzedaż przez sprzedawcę energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość zawartego porozumienia wynosi 108,3 mln zł.

W określonych w umowie przypadkach każda ze stron porozumienia może dochodzić odszkodowania lub kary umownej, których maksymalna kwota może przekroczyć równowartość 10% szacunkowej wartości porozumienia, przy czym ostateczna wysokość należnej kwoty będzie wyliczona w oparciu o niedostarczoną / nieodebraną ilość energii elektrycznej oraz jej cenę.

Pozostałe warunki porozumienia nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych spółki.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający