Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

GRUPA ZE PAK POWOŁAŁA NOWEGO CZŁONKA RNDrukuj

ZE PAK
Spółka ZE PAK poinformowała, że w dniu 7 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Lesława Podkańskiego. Uchwała w sprawie powołania weszła w życie z chwilą podjęcia.Lesław Podkański złożył spółce oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu zalecenia komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowej i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ponadto Lesław Podkański złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności wymagane dla członka komitetu audytu, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) oraz że posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Spółka poinformowała także, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 7 listopada 2013 roku dysponowali 27.436.060 głosami.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 7 listopada 2013 roku byli:

*POLSAT MEDIA B.V. posiadający 20.195.076 głosów, co stanowiło 73,61% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 39,73% ogólnej liczby głosów;

*EMBUD SP. Z O.O. posiadająca 5.809.231 głosów, co stanowiło 21,17% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 11,43% ogólnej liczby głosów.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający