Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

ZE PAK: WYBRANE WYNIKI FINANSOWEDrukuj

ZE PAK
14 listopada br. poznaliśmy także wyniki finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin za III kwartał 2013 roku. Przychody Grupy wyniosły 689 510 tys. zł i w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku zmniejszyły się o 23 339 tys. złotych.


W III kwartale 2013 roku zanotowano dodatni wynik na działalności finansowej w wys. 5 786 tys. zł. Głównymi przyczynami uzyskania dodatniego wyniku było zmniejszenie poziomu ujemnych różnic kursowych zarachowanych w poprzednich kwartałach oraz otrzymane dywidendy. Zysk brutto w III kwartale 2013 roku wyniósł 133 802 tys. zł.

Zysk netto wypracowany przez Grupę w III kwartale wyniósł 107 397 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zysk za III kwartał 2013 roku wzrósł o 5 663 tys. zł, tj. 5,57%.

W analizowanym kwartale w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego, nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 21 647 tys. zł, tj. o 3,67%, za sprawą wyższego wolumenu sprzedaży energii o 0,43 TWh (w całości zrealizowanego wyższym wolumenem sprzedaży energii z obrotu w rezultacie obrotu realizowanego przez Elektrim-Volt) mimo uzyskanej niższej średniej ceny o 9,68% (spadek z 202,41 zł/MWh do 182,81 zł/MWh).

W III kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii zmniejszyły się o 40 045 tys. zł, tj. o 84,97% w stosunku do kwartału ubiegłego roku. Przyczynami spadku przychodów była niższa o 35,46% cena certyfikatów zielonych, która zmniejszyła się z 280,50 zł do 181,05 zł oraz niższy o 74,67% wolumen ich produkcji w wyniku zaprzestania współspalania biomasy. Spadek przychodów o 55 459 tys. zł, tj. o 56,25% zanotowano również w okresie 9 miesięcy 2013 roku. Główną przyczyną spadku przychodów była również niższa o 47,21% cena certyfikatów zielonych, która zmniejszyła się z 280,39 zł do 148,02 zł. Podobnie jak w III kwartale, w okresie 9 miesięcy na spadek przychodów z certyfikatów zielonych miała wpływ mniejsza ich produkcja o 15,68%.

Przychody z umów o usługi budowlane w kwartale zmniejszyły się o 9 607 tys. zł, tj. o 43,59% w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym kwartale ubiegłego roku głównie ze względu na mniejszy zakres świadczonych usług przez spółki Grupy z segmentu remontowego.

Przychody ze sprzedaży ciepła w analizowanym kwartale 2013 roku były wyższe od uzyskanych w III kwartale ubiegłego roku o 991 tys. zł, tj. 11,88%. Przyczynami wzrostu przychodów były uzyskane wyższe wolumeny i ceny sprzedaży.

Koszt własny sprzedaży w III kwartale 2013 roku wyniósł 515 592 tys. zł i zmniejszył się o 25 323 tys. zł, tj. 4,68% w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku.

W III kwartale 2013 roku uzyskano dodatnią różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi odpowiednio w wysokości 457 tys. zł w przeciwieństwie do analogicznych okresów ubiegłego roku, w których zanotowano ujemne różnice odpowiednio w wysokości 3 336 tys. zł.

Grupa ZE PAK w III kwartale 2013 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 128 016 tys. zł i w porównaniu do III kw. 2012 r. był on wyższy o 11 279 tys. zł, tj. o 9,7%.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający