Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH CP W ROKU OBROTOWYM 2014Drukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat podał do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014. Ponadto spółka poinformowała, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - 15 maja 2014 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - 13 listopada 2014 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku - 28 sierpnia 2014 r.

3. Raporty roczne:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok - 26 lutego 2014 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2014 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający