Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CP: ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKIDrukuj

Cyfrowy Polsat
Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2014 r., na godz. 11.00, w Warszawie, w siedzibie firmy przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii I.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji oraz do dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ
Projekty uchwał
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający