Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

ZE PAK ZACIĄGA POTĘŻNY KREDYT NA MODERNIZACJĘ ELEKTROWNI PĄTNÓW IDrukuj

ZE PAK
Plany inwestycyjne Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. obejmują modernizację łącznie czterech bloków w Elektrowni Pątnów I, która pozwoli zapewnić ich bezpieczną eksploatację do 2030 r. zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony środowiska.

Kredyt na łączną kwotę 1,2 mld złotych został udzielony przez konsorcjum pięciu banków: Bank Gospodarstwa Krajowego (udział 400 mln zł), Bank Millennium SA (200 mln zł), mBank S.A. (200 mln zł) pełniący dodatkowo rolę Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń, PEKAO SA (200 mln zł) oraz PKO Bank Polski SA (200 mln zł). Część A kredytu w wysokości 1,11 mld zł sfinansuje inwestycje, a część B zostanie przeznaczona na refinansowanie całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu na instalację odsiarczania bloków w Elektrowni Pątnów I. Koniec finansowania przypada 20 grudnia 2023 r.

Modernizacja Elektrowni Pątnów I jest elementem strategii ZE PAK S.A., polegającej na optymalizacji portfela mocy wytwórczych poprzez modernizację wyeksploatowanych jednostek, jak i zastępowanie części z nich jednostkami opartymi na nowych, niskoemisyjnych technologiach. Realizacja tej strategii stała się możliwa po przejęciu przez ZE PAK S.A. kontroli nad zasobami podstawowego paliwa, czyli po nabyciu przez ZE PAK S.A. w 2012 roku kopalń węgla brunatnego.

"Rewitalizacja Elektrowni Pątnów I została rozpoczęta w roku 2006, a jej pierwszym etapem była budowa instalacji odsiarczania spalin. Obecnie w Elektrowni Pątnów I realizowany jest końcowy etap modernizacji, obejmujący swoim zakresem cztery bloki energetyczne o mocy 200 MW każdy. Podstawowym jej efektem będzie podniesienie mocy zainstalowanej o około 80 MW, zwiększenie sprawności bloków z 33,5% do 37,5 proc. oraz przedłużenie ich żywotności o 50÷70 tys. godzin. Po zrealizowaniu modernizacji nastąpi również zmniejszenie emisji gazów do środowiska (SO2, CO2, NOx) do poziomu spełniającego wszelkie wymagania krajowe i Unii Europejskiej w tym zakresie" - powiedziała Anna Striżyk, Wiceprezes Zarządu ZE PAK S.A.

Finansowanie spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. wpisuje się w realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Program Inwestycje Polskie, mający wspierać ważne z punktu widzenia kraju inwestycje infrastrukturalne. W ramach tego programu Bank Gospodarstwa Krajowego, występując w konsorcjach z bankami komercyjnymi lub samodzielnie, dostarcza inwestorom finansowanie w formie kredytu, obligacji lub gwarancji.

Grupa ZE PAK S.A., w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7,1% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej oraz drugim wytwórcą energii elektrycznej w oparciu o własne zasoby węgla brunatnego. Ciepło wytwarzane przez elektrownie Konin i Adamów niemal w całości pokrywa potrzeby grzewcze miast Konin i Turek. ZE PAK S.A. od 30 października 2012 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Spółce realizowany jest od wielu lat program rekonstrukcji technicznej, którego celem jest utrzymanie wysokiej pozycji PAK-u wśród krajowych producentów energii elektrycznej. Łączna moc osiągalna w elektrowniach Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. wynosi obecnie 2462 MW.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający