Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT: POROZUMIENIE Z MOBYLAND I UMOWA Z POLKOMTELEMDrukuj

Cyfrowy Polsat
Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, że w dniu 27 marca 2014 r. zostało podpisane porozumienie do umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych zawartej pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Mobyland Sp. z o.o. Jednocześnie została podpisana umowa ramowa pomiędzy spółką Cyfrowy Polsat S.A. a Polkomtel Sp. z o.o. dotycząca zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie związanym z zapewnieniem świadczenia usług transmisji danych przez Polkomtel na rzecz Cyfrowego Polsatu.


Porozumienie określa w szczególności nową stawkę jednostkową za 1 MB danych oraz sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z poprzednich zamówień, a także precyzuje wielkość i warunki kolejnego zamówienia, które spółka zamierza złożyć za pośrednictwem firmy Polkomtel.

W ramach "Zamówienia nr 3", Cyfrowy Polsat zamówił, na potrzeby świadczenia usług dostępu do Internetu, pakiet danych o wielkości 31 mln GB. Na koniec 2013 r. pakiet niewykorzystanych danych, zgodnie ze stawką jednostkową równą 0,00645 PLN netto za 1 MB ustaloną dla "Zamówienia nr 3", wynosił ok. 17,8 mln GB.

W ramach podpisanego porozumienia, strony ustaliły nową, niższą stawkę jednostkową za 1 MB w ramach usługi transmisji danych w wysokości 0,00477 PLN netto i zdecydowały, że pozostający niewykorzystany na koniec 2013 r., a już opłacony pakiet danych zostanie przeliczony zgodnie z nową stawką. Tym samym, w wyniku porozumienia, wielkość niewykorzystanego, a opłaconego pakietu danych, pozostającego do dyspozycji spółki na koniec 2013 r., do wykorzystania w technologiach HSPA+ i LTE wynosi ok. 20,1 mln GB.

Biorąc pod uwagę szybkie tempo wzrostu liczby abonentów usługi internetowej oraz średniego zużycia danych na jednego abonenta, Zarząd Spółki szacuje, iż obecnie niewykorzystany pakiet danych wystarczyłby na zaspokojenie potrzeb związanych ze świadczeniem usług dostępu do Internetu jedynie przez najbliższe kwartały. Zamiarem Zarządu jest stworzenie rezerwy pakietu danych, która umożliwi swobodny rozwój usług dostępu do Internetu w średnim terminie.

W związku z powyższym w dniu 27 marca 2014 r. została podpisana umowa ramowa pomiędzy spółką a firmą Polkomtel, dotycząca zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie związanym z zapewnieniem świadczenia usług transmisji danych przez Polkomtel na rzecz spółki. Strony ustaliły że datą obowiązywania i momentu startu komercyjnego wynikającego z zapisów niniejszej umowy będzie dzień 1 stycznia 2014 r.

W ramach powyższej umowy Polkomtel zapewni Cyfrowemu Polsatowi dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w oparciu o technologię LTE, HSPA+, HSPA oraz EDGE. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej wartość zdefiniowana zostanie na podstawie odrębnych zamówień składanych przez spółkę, dotyczących zakupu usługi transmisji danych, wyrażonej jako ilość GB.

W dniu podpisania umowy spółka Cyfrowy Polsat złożyła do firmy Polkomtel "Zamówienie nr 1" zakładające zakup usługi transmisji danych o wielkości 61 milionów GB z gwarantowanym okresem ważności tego zamówienia do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz ceną jednostkową równą 0,00477 PLN netto za 1 MB. Łączna wartość "Zamówienia nr 1" wynosi 297.953.280 PLN netto (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych), a płatność z jego tytułu będzie realizowana na rzecz Polkomtel w miesięcznych ratach, naliczanych począwszy od stycznia 2014 roku w następujący sposób:

(i) za każdy miesiąc od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. - w kwocie 6.666.666,67 PLN netto, co łącznie stanowi kwotę 80,00 mln PLN netto w 2014 r.;

(ii) za każdy miesiąc od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. - w kwocie 10.000.000,00 PLN netto, co łącznie stanowi kwotę 120,00 mln PLN netto w 2015 r.;

(iii) za każdy miesiąc od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. - w kwocie 8.162.773,33 PLN netto, co łącznie stanowi kwotę 97,95 mln PLN netto w 2016 r.

Warunki powyższej umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Umowa została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podsumowując, na początku 2014 r. w ramach podpisanego porozumienia z Mobyland oraz zawartej umowy ramowej z Polkomtel i złożonego do Polkomtel "Zamówienia nr 1", spółka dysponowała łącznym pakietem danych wynoszącym ok. 80 mln GB.

Powyższy pakiet zabezpiecza średnioterminowe potrzeby biznesowe spółki, a niższa stawka jednostkowa za 1 MB pozwoli spółce stworzyć jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę dla klientów, co może przełożyć się na szybsze tempo pozyskiwania abonentów usługi internetowej oraz większą rentowność świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Podpisanie powyższej umowy jest istotnym elementem realizacji strategii spółki zakładającej świadczenie klientom usługi zintegrowanej, której istotnym elementem jest usługa dostępu do Internetu.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający