Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT: DECYZJE DOTYCZĄCE DEKLARACJI WYPŁATY DYWIDENDYDrukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku o podział zysku spółki za rok obrotowy 2013.

Uchwała zawiera wniosek Zarządu Spółki o podział zysku netto spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych w ten sposób, że:

(i) na dywidendę dla akcjonariuszy spółki zostanie przeznaczonych 102.859.516,76 złotych;
(ii) pozostała część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych zostanie przeznaczonych na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd Spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy (w rozumieniu art. 348 § 2 w związku z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych) został ustalony na dzień 13 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy (w rozumieniu art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych) został ustalony na dzień 28 maja 2014 r.

W dniu 1 kwietnia 2014 r., na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, o którym mowa powyżej, oraz wniosła do Walnego Zgromadzenie o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu.

PRZYJĘCIE NOWEJ POLITYKI DYWIDENDY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 29 kwietnia 2014 roku, na godz. 12.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie firmy przy ul. Łubinowej 4a.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający