Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT: ZAMIAR UMORZENIA OBLIGACJI O WARTOŚCI 350 MLN EURODrukuj

Cyfrowy Polsat
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. informuje o złożeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez jej spółkę zależną - Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) - zawiadomienia o umorzeniu wszystkich wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350.000.000 EUR z terminem zapadalności w 2018 roku i oprocentowaniu 7,125%.


Umorzenie obligacji SSN będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Cyfrowy Polsat Finance, według własnego uznania) następujących warunków:

(1) otrzymania przez spółkę środków netto (po przewalutowaniu), kosztów oraz wydatków w kwocie wystarczającej na uiszczenie wszelkich płatności w związku z umorzeniem obligacji SSN, na podstawie nowej umowy kredytów, którą m.in. spółka ma zawrzeć przed dniem umorzenia;

(2) otrzymania przez spółkę środków netto (po przewalutowaniu), kosztów oraz wydatków w kwocie wystarczającej na spłatę całości zadłużenia spółki z tytułu zawartej m.in. przez spółkę umowy kredytów z dnia 31 marca 2011 r., ze zmianami, na podstawie nowej umowy kredytów, o której mowa w punkcie (1).

Obligacje zostaną umorzone po cenie równej 100% wartości nominalnej obligacji powiększonej o zmienną premię (ang. Applicable Fixed Rate Premium), obliczoną na zasadach wskazanych w warunkach emisji obligacji (ang. Indenture), oraz o naliczone i należne odsetki w wysokości 33,25 EUR za każdy 1.000 EUR wartości nominalnej obligacji do dnia umorzenia (bez tego dnia).

Umorzenie obligacji ma nastąpić w dniu 8 maja 2014 r.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający