Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

SOKIK ODDALIŁ ODWOŁANIE CYFROWEGO POLSATUDrukuj

Cyfrowy Polsat
25 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wyrok w sprawie wysokości opłaty wnoszonej na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. przez Polkomtel sp. z o.o. za minutę połączenia głosowego przychodzącego z sieci Polkomtel sp. z o.o. i zakańczanego w sieci Cyfrowego Polsatu S.A. Sąd oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu S.A. od decyzji Prezesa UKE.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) 25 kwietnia 2014 r. ogłosił wyrok w sprawie z odwołania Cyfrowego Polsatu S.A. od decyzji Prezesa UKE z dnia 9 sierpnia 2011 r. Nr DHRT-WWM-6080-124/09(68) zmieniającej decyzję Prezesa UKE z dnia 16 kwietnia 2008 r. Nr DHRT-WWM-60600-8/08(31) w zakresie wysokości opłaty wnoszonej na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. przez Polkomtel sp. z o.o. za minutę połączenia głosowego przychodzącego z sieci Polkomtel sp. z o.o. i zakańczanego w sieci Cyfrowego Polsatu S.A.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia SOKiK stwierdził, że w jego ocenie decyzja jest słuszna, a podniesione w odwołaniu Cyfrowego Polsatu S.A. zarzuty są bezpodstawne.

Odnosząc się do zarzutów Cyfrowego Polsatu, SOKiK w pierwszym rzędzie wskazał, że z punktu widzenia rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym symetryczne stawki za zakańczanie połączeń głosowych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych (stawki MTR) są jak najbardziej uzasadnione. W tym zakresie SOKiK odwołał się do stanowiska Komisji Europejskiej, która jest zdania, że symetria stawek MTR powinna zostać osiągnięta jak najszybciej. W ocenie SOKiK stosowanie asymetrycznych stawek MTR jest uzasadnione tylko w przypadku nowych operatorów, którzy wchodzą na rynek telekomunikacyjny i w związku z tym ponoszą wyższe koszty niż operatorzy już obecni na tym rynku. Zdaniem SOKiK, brak jest podstaw do przyjęcia, że Cyfrowy Polsat S.A. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, dla którego stawki MTR powinny być określone na preferencyjnych warunkach, gdyż w chwili wydania decyzji Cyfrowy Polsat S.A. działał już na rynku telekomunikacyjnym od kilku lat.

W ocenie SOKiK okolicznością przemawiającą na oddaleniem odwołania jest również to, że Cyfrowy Polsat S.A. nie wykazała, iż faktycznie ponosi wyższe koszty świadczenia usługi zakończenia połączenia głosowego w swojej sieci, które uzasadniałyby dalsze stosowanie przez nią asymetrycznych stawek MTR. Zdaniem SOKiK jakkolwiek w niniejszej sprawie mamy do czynienia z odwołaniem od Decyzji, to znajduje zastosowanie art. 6 k.c., a co za tym idzie to na Cyfrowym Polsacie S.A spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie.

SOKiK nie podzielił również stanowiska Cyfrowego Polsatu S.A., przedstawionego na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2014 r., że w niniejszej sprawie Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsolidacyjne z naruszeniem prawa. W tym zakresie SOKiK stwierdził, że Prezes UKE w sposób prawidłowy przeprowadził postępowania konsolidacyjne.

Ponadto SOKiK zwrócił uwagą na to, że w niniejszej sprawie nie bez znaczenia jest okoliczność, iż na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 19 kwietnia 2011 r. Nr DART-SMP-6040-3/10(20) na Cyfrowym Polsacie S.A. spoczywa obowiązek regulacyjnych polegający na zakazie stosowania zawyżonych stawek za zakańczanie połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Cyfrowego Polsatu S.A. Przez stosowanie zawyżonych stawek MTR rozumie się zaś ustalanie ich na poziomie wyższym niż ma to miejsce w przypadku zasiedziałego operatora MNO. Takim zasiedziałym operatorem MNO jest m.in. Polkomtel sp. z o.o., co sprawia, że stawki MTR w relacji Cyfrowego Polsatu z Polkomtel sp. z o.o. powinny być symetryczne.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający