Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT: ZATWIERDZENIE PRZEZ KNF PROSPEKTU EMISYJNEGODrukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat informuje o zatwierdzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J spółki sporządzonego na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Emisja przez spółkę akcji serii I oraz serii J nastąpi w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2014 r.

Emisja akcji serii I oraz serii J nastąpi na potrzeby transakcji przejęcia przez spółkę wszystkich udziałów spółki Metelem Holding Company Limited ("Metelem"), podmiotu pośrednio dominującego spółki Polkomtel sp. z o.o., operatora sieci komórkowej "Plus". Akcje serii I oraz serii J zostaną objęte przez wspólników Metelem w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Metelem.

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J jest jednym z warunków zawieszających dla zobowiązania spółki do wyemitowania akcji oraz zobowiązania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") jako wspólnika Metelem do przeniesienia udziałów EBOR w Metelem na rzecz spółki, opisanego w umowie inwestycyjnej z EBOR z 19 grudnia 2013 r.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający