Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

MOODY'S ZMIENIŁ RATING CYFROWEGO POLSATUDrukuj

Cyfrowy Polsat
Agencja ratingowa Moody's Investors Service zmieniła rating dla Cyfrowego Polsatu oraz nadała rating spółce Eileme 2 AB (publ) kontrolującej pośrednio 100% udziałów w spółce Polkomtel. Decyzje ratingowe zamykają proces przeglądu rozpoczęty przez agencję dnia 19 listopada 2013 roku w następstwie ogłoszenia przez Cyfrowy Polsat warunkowej umowy inwestycyjnej prowadzącej do nabycia udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited, spółki kontrolującej pośrednio operatora sieci Plus.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Moody's obniżył rating korporacyjny (CFR) Cyfrowego Polsatu do poziomu Ba3, z perspektywą stabilną.

Rating Ba3 odzwierciedla istotnie wyższy poziom zadłużenia spółki po przejęciu Polkomtelu oraz ekspozycję połączonej grupy na wahania kursów walut, wynikającą z tego, że część zadłużenia Polkomtelu denominowana jest w walutach obcych. Jednocześnie uwzględnione zostały korzyści dla profilu biznesowego spółki związane z przejęciem Polkomtelu, obejmujące m.in. istotny wzrost skali oraz potencjalne zwiększenie ARPU wynikające z możliwości pakietyzacji usług i cross-sellingu do szerszej bazy klientów. Na ocenę ratingową pozytywnie wpłynęła również silna pozycja Cyfrowego Polsatu na rynku oraz wysoka płynność połączona z wysokim poziomem generowanych przepływów wolnych środków pieniężnych.

Jednocześnie agencja Moody's nadała korporacyjny rating spółce Eileme 2 na poziomie Ba3 z perspektywą stabilną.

Rating przypisany Eileme 2 uwzględnia oczekiwaną poprawę wiarygodności kredytowej Polkomtelu po włączeniu w struktury finansowe Cyfrowego Polsatu oraz korzyści dla profilu biznesowego operatora po integracji, obejmujące m.in. wyższe ARPU i niższy churn wynikające z możliwości pakietyzacji usług i cross-sellingu do szerszej bazy klientów. W uzasadnieniu agencja Moody's podkreśliła wiodącą pozycję Polkomtelu na polskim rynku telefonii komórkowej, jak również stabilną, wysoką rentowność spółki oraz silne przepływy pieniężne i systematyczne obniżanie zadłużenia.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający