Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

SOKIK: KOLEJNE ODWOŁANIE CYFROWEGO POLSATU ODDALONEDrukuj

Cyfrowy Polsat
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 26 maja 2014 r. oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu S.A. od decyzji Prezesa UKE w zakresie zmiany wysokości opłat za usługi zakańczania połączeń w sieci CP.


W dniu 26 maja 2014 r. przed Sądem Okręgowym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) odbyła się rozprawa z odwołania Cyfrowego Polsatu S.A. od decyzji Prezesa UKE z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr DHRT-WWM-6080-152/09(66) zmieniającej umowę o połączeniu sieci pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) oraz CP w zakresie zmiany wysokości opłat za usługi zakańczania połączeń w sieci CP.

SOKiK oddalił odwołanie CP.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż Prezes UKE prawidłowo ustalił wysokość opłat, jakie powinna ponosić TP S.A. (obecnie Orange) za zakańczanie połączeń w sieci CP. Zdaniem Sądu zawarte w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcie ma umocowanie w obowiązkach regulacyjnych nałożonych zarówno na Cyfrowy Polsat, jak i TP S.A. oraz jest zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z 7 maja 2009 r. dotyczącego stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych i stacjonarnych. Ponadto za niezasadny Sąd uznał zarzut naruszenia art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez ustalenie stawek w sposób dyskryminujący CP.

Sąd wskazał, iż CP jest jedynym na polskim rynku operatorem tzw. full MVNO, co przemawia za tym, iż nie można jego pozycji rynkowej porównywać z innymi operatorami telekomunikacyjnymi działającymi w Polsce. Zdaniem Sądu w toku postępowania poprzedzającego wydanie zaskarżonej decyzji nie doszło do naruszeń postępowania administracyjnego istotnego w takim stopniu, żeby skutkowało koniecznością uchylenia decyzji.

Wyrok nie jest prawomocny.

W kwietniu SOKiK oddalił inne odwołanie Cyfrowego Polsatu (więcej w tym newsie).
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający