Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CP: SPŁATA ZADŁUŻENIA I UMORZENIE OBLIGACJI WYEMITOWANYCH PRZEZ EILEME 1Drukuj

Cyfrowy Polsat
W dniu 30 maja 2014 r. Eileme 1 AB (publ), spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu spłaciła całość zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i o oprocentowaniu 14,25%. Spółka także umorzyła te obligacje.


Obligacje PIK Notes zostały umorzone po cenie równej 103% wartości nominalnej obligacji powiększonej o naliczone i należne odsetki do dnia 30 maja 2014 r.

Spłata zadłużenia z tytułu obligacji PIK Notes została dokonana ze środków pozyskanych przez Eileme 1 w związku z wystawieniem dłużnego papieru wartościowego (szw. löpande skuldebrev), wyemitowanego pod prawem szwedzkim, na rzecz spółki zależnej firmy Cyfrowy Polsat - Metelem Holding Company Limited.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający