Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT: ZAWARCIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH IRSDrukuj

Cyfrowy Polsat
W dniach 31 lipca 2014 roku oraz 1 sierpnia 2014 roku Cyfrowy Polsat dokonał transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS (Interest Rate Swap), polegających na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w średniej wysokości 2,50%.

Transakcje zostały zawarte z następującymi bankami: ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas SA oraz Bank Polska Kasa Opieki SA.

Transakcje zabezpieczają zobowiązania spółki z tytułu odsetek od kredytu terminowego udzielonego spółce, o którym informowaliśmy w tym newsie. Zostały zawarte na okres od dnia 30 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zabezpieczają łącznie kwotę nominalną kredytu w wysokości 1.136.502.000 zł.

Celem zawarcia transakcji IRS jest ograniczenie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej, a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania kredytu.

Wyżej wymienione transakcje zabezpieczające zostały uznane za umowy znaczące, gdyż ich łączna wartość (kwota bazowa IRS) wynosi co najmniej 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający