Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

POLSAT MEDIA B. V. I ANOKYMMA LIMITED BEZ AKCJI ZE PAKDrukuj

ZE PAK
Spółka ZE PAK poinformowała, że otrzymała od Polsat Media B. V. w likwidacji z siedzibą w Amsterdamie, zawiadomienie o zbyciu udziałów firmy. Podobne zawiadomienie wpłynęło od innej spółki Solorza-Żaka - Anokymma Limited z siedzibą w Nikozji.


W efekcie operacji, Polsat Media B. V. i Anokymma Limited nie posiadają obecnie akcji ZE PAK.

Przed ww. zbyciem akcji Polsat Media B. V. posiadał 20.195.076 (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji ZE PAK, co stanowiło 39,73% kapitału zakładowego ZE PAK, uprawniających do wykonywania 20.195.076 (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 39,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZE PAK.

Przed zbyciem akcji Anokymma posiadała 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji ZE PAK, co stanowiło 6,85% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZE PAK, co stanowiło 6,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Kontrolę nad ZE PAK przejęła spółka Embud Sp. z o.o. (kontroluje ją Zygmunt Solorz-Żak).

W wyniku transakcji Embud posiada obecnie 26.004.307 (słownie: dwadzieścia sześć milionów cztery tysiące trzysta siedem) akcji ZE PAK, co stanowi 51,17% kapitału zakładowego ZE PAK, uprawniających do wykonywania 26.004.307 (słownie: dwadzieścia sześć milionów cztery tysiące trzysta siedem) głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 51,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZE PAK.

Anokymma jest wspólnikiem spółki Embud, posiadającym 99,88% kapitału zakładowego Embudu. Zarówno Polsat Media B. V., Anokymma Limited, jak i Embud Sp. z o.o. należą do spółek kontrolowanych przez właściciela Polsatu.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający