Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT: TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 R.Drukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowego Polsat podał do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015. Najświeższe wyniki Grupy (raport roczny za rok 2014) spółka opublikuje 4 marca 2015 r.


1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
* Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 14 maja 2015 r.
* Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 12 listopada 2015 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 26 sierpnia 2015 r.

3. Raporty roczne:
* Raport roczny za 2014 rok - 4 marca 2015 r.
* Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok - 4 marca 2015 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Cyfrowy Polsat poinformował o zamiarze przekazywania w 2015 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto spółka zawiadomiła, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający