Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

ARGUMENOL Z AKCJAMI ZE PAK. EMBUD ZMNIEJSZYŁ ZAANGAŻOWANIE W SPÓŁCEDrukuj

ZE PAK
Firma ZE PAK poinformowała, że Argumenol Investment Company Limited, spółki założonej zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą w Nikozji na Cyprze, nabyła akcje spółki. Jednocześnie ZE PAK zawiadomił, iż Embud zmniejszył zaangażowanie w spółce. Zarówno Argumenol, jak i Embud to podmioty kontrolowane przez Zygmunta Solorza-Żaka.


O niedawnej operacji na akcjach, dzięki której Embud przejął kontrolę nad ZE PAK, informowaliśmy w tym newsie.

Teraz Embud postanowił pozbyć się częściowo akcji ZE PAK, na rzecz Argumenol Investment Company Limited.

Na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2014 r. Argumenol nabył od spółki Embud Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 25.411.774 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii A ZE PAK. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 30 grudnia 2014 r.

W wyniku powyższej transakcji Argumenol posiada obecnie 25.411.774 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcje spółki ZE PAK, co stanowi 50,000001% (słownie: pięćdziesiąt i 1/1000000 procent) kapitału zakładowego spółki, uprawniające do wykonywania 25.411.774 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu ZE PAK, co stanowi 50,000001% (słownie: pięćdziesiąt i 1/1000000 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed ww. nabyciem akcji Argumenol nie posiadał akcji ZE PAK.

W wyniku powyższej transakcji Embud posiada obecnie 592.533 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy) akcje spółki, co stanowi 1,17 % (słownie: jeden i 17/100 procent) kapitału zakładowego spółki, uprawniające do wykonywania 592.533 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 1,17 % (słownie: jeden i 17/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZE PAK.

Przed zbyciem akcji Embud posiadał 26.004.307 (słownie: dwadzieścia sześć milionów cztery tysiące trzysta siedem) akcji ZE PAK, co stanowiło 51,17% pięćdziesiąt jeden i 17/100 procent) kapitału zakładowego spółki, uprawniające do wykonywania 26.004.307 (słownie: dwadzieścia sześć milionów cztery tysiące trzysta siedem) głosów na walnym zgromadzeniu ZE PAK, co stanowiło 51,17% (pięćdziesiąt jeden i 17/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający