Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CP: ZGODA NA EMISJĘ OBLIGACJIDrukuj

Cyfrowy Polsat
Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez spółkę emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych w ramach programu emisji obligacji w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia 15 lipca 2015 roku.

Termin wykupu obligacji nie może przypadać później niż osiem lat od dnia ich emisji, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2022 roku.

1. Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach.
2. Obligacje będą denominowane w złotych.
3. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne albo obligacje na okaziciela.
4. Obligacje mogą być emitowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie
nabycia nie stanowiące oferty publicznej, na rynku krajowym lub zagranicznym.
5. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone albo zabezpieczone. W szczególności, w przypadku emisji obligacji zabezpieczonych, obligacje mogą być zabezpieczone przez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki lub jego zorganizowanej części.
6. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
7. Obligacje mogą być oprocentowane lub emitowane z dyskontem.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający