Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT: INFORMACJA O ZMIANIE WZORCÓW UMOWNYCHDrukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat S.A. informuje, że zgodnie z Decyzją nr DDK 6/2014 wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 23 grudnia 2014 r., wobec dotychczasowych abonentów nastąpi zmiana treści wzorców umownych dotycząca okresu wypowiedzenia oraz przedłużania umowy.

Zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z art. 60a ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243), poprzez wysyłkę do abonentów zawiadomień o zmianach warunków umowy (zawiadomienie), realizowaną partiami w okresie od stycznia - do czerwca 2015 r. W zawiadomieniu wskazana będzie treść zmian oraz data ich wejścia w życie wraz z informacją o prawie i terminie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian.

Cyfrowy Polsat informuje, że od daty wskazanej w zawiadomieniu (daty wejścia w życie zmian określonej indywidualnie dla każdej partii wysyłek):

* abonenci będą uprawnieni do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, następującego po okresie rozliczeniowym, w którym drugiej stronie doręczono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy,

* skutkiem upływu okresu podstawowego nie będzie przedłużenie umowy na okres dodatkowy (kolejny okres oznaczony), lecz przekształcenie w umowę zawartą na czas nieoznaczony, o ile abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy z końcem okresu podstawowego, co najmniej na jeden (1) okres rozliczeniowy (nie dłuższy niż miesiąc) przed upływem terminu obowiązywania okresu podstawowego.

Jednocześnie Cyfrowy Polsat informuje, że z uwagi na fakt, iż wprowadzenie powyższych zmian wynika z konieczności usunięcia przez spółkę niedozwolonych postanowień umownych, w przypadku braku akceptacji tych zmian, wypowiedzenie umowy przez abonenta może nastąpić na podstawie art. 60a ust. 3 pkt. 1 w zw. z art. 60a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243) tj. z koniecznością zwrotu przez abonenta ulgi przyznanej abonentowi przy zawieraniu umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania, o ile abonent uzyskał taką ulgę.
#1 | mikun8 dnia 24.01.15 17:33
To tylko możliwe w takim kraju jak Polska ,monopolista stosuje w umowach zakazane zapisy po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienia zapisy ale jednocześnie informuje o tym że jak by komuś (abonentowi) przyszło do głowy wypowiedzieć umowe to musi zapłacić wszystkie ulgi jakie otrzymał podpisując umowe nezgodną z prawem .Już chyba nic mnie nie zdziwi w tym kraju .....Smutek siemka
#2 | Darth Vader dnia 01.02.15 19:35
Przeciez podpisując umowy czytalismy ich treść i regulaminy i składając podpis zgodziliśmy się na warunki w nich zawarte. Ja tam nie mam żadnych zastrzeżeń do Cyfrowego Polsatu, dokładnie wiedziałem co podpisuję. W promocji dostałem dużą zniżkę, pakiet programów, spośród których większość bardzo mi się podoba, możliwość korzystania z szybkiego netu.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający