Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

KRRIT: POLSAT NEWS NAJBARDZIEJ BEZSTRONNY, PLURALISTYCZNY I NIEZALEŻNYDrukuj

Polsat News (HD)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w związku z wyborami samorządowymi w 2014 roku, w dniach 1-14 listopada, przeprowadziła szczegółową analizę kampanii wyborczej w mediach publicznych i komercyjnych. Rada analizowała kampanię wyborczą w głównych wydaniach serwisów informacyjnych Telewizji Polskiej, stacji TVN, Polsatu, TV Trwam. Monitoringiem objęto także audycje publicystyczne stacji: Polsat News, TVN24, TVP Info, TV Trwam i TVP1.

Celem monitoringu była ocena jakości debaty publicznej toczącej się wokół wyborów samorządowych, a w szczególności odpowiedź na pytania, na ile odnosi się ona do merytorycznych zagadnień związanych z kampanią wyborczą i w ogóle z funkcjonowaniem samorządu oraz na ile skutecznie potrafi angażować obywateli w proces wyborczy. Analizowano również ilość pojawiających się tematów wyborczych w programach informacyjnych oraz obecność poszczególnych partii politycznych. Badano wpływ, jaki na audycje ma fakt, że kampania wyborcza zbiegła się z obchodami święta 11 listopada oraz jak często w programach wyborczych gościły kobiety.

Kryteria misji publicznej, czyli pluralizm, bezstronność, wyważenie, niezależność, innowacyjność oraz jakość najlepiej realizowały Polsat News, dobre wyniki uzyskały telewizja publiczna i TVN24, relatywnie w najmniejszym stopniu (choć w kilku obszarach znacznie lepiej niż w przypadku eurowyborów) Telewizja Trwam.

Udział procentowy poszczególnych partii w czasie ekspozycji został najbardziej równomiernie rozłożony w Polsat News oraz TVN.

W telewizyjnych audycjach publicystycznych zabrakło poważnej, merytorycznej i kompetentnej dyskusji poświęconej istocie wyborów samorządowych a także zadaniom i zasadom funkcjonowania rad gmin, miast, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Tylko w jednej audycji nastąpiło omówienie bilansu polskiej ustawy samorządowej. Zabrakło edukacji obywatelskiej. W żadnej audycji nie został wyjaśniony wyborcom system głosowania i podziału mandatów, zasad oddawania w wyborach ważnego głosu (poprawnego wypełniania kart wyborczych).

Pytania zadawane przez dziennikarzy w audycjach były w dużej mierze pytaniami o opinie oraz stany i reakcje emocjonalne, chociaż w porównaniu do kampanii do Parlamentu Europejskiego można mówić o niewielkiej przewadze pytań o informacje nad pytaniami o opinie. Należy jednak podkreślić, że wzrost liczby pytań o informacje był związany z wydarzeniami, które miały miejsce w trakcie kampanii wyborczej. Wiele programów było poświęconych analizowaniu kontrowersyjnych incydentów z udziałem posłów oraz Marszowi Niepodległości, gdzie większość pytań dotyczyła weryfikowaniu faktów związanych z tymi wydarzeniami i miała marginalne znaczenie dla samej kampanii wyborczej i zagadnień merytorycznych z nią związanych.

Analiza tematyki wszystkich badanych stacji wykazała, że temat wyborów pojawia się z tendencja wzrostową w pierwszych dwóch dniach badania, następnie w kolejnych trzech dniach następował spadek zainteresowania stacji tym tematem. 11 listopada temat wyborów nie pojawiał się w ogóle. W kolejnych dniach następował stopniowy wzrost, aż do wysokiej, prawie czterdziestoprocentowej ekspozycji w ostatnim dniu kampanii wyborczej.

Temat kampanii wyborczej najbardziej był eksponowany w mediach publicznych (TVP1 i TVP2), najmniej w TV Trwam i Polsacie.

Wśród tematów pojawiających się w badanych audycjach, wiele z nich miało charakter anegdotyczny (kuriozalne i humorystyczne aspekty kampanii) a także takich, w których kampania była prezentowana przez pryzmat bieżących wydarzeń politycznych (m.in. "afery madryckiej"). Pojawiało się wiele materiałów informacyjnych (zwłaszcza w TVP2 i TVN), które mimo niskiej ekspozycji czasowej przekrojowo i szeroko relacjonowały poszczególne lokalne kampanie wyborcze. Zabrakło w programach informacyjnych (za wyjątkiem TV Trwam) materiałów edukacyjnych i poradnikowych związanych z metodą głosowania i organizacją procesu wyborczego.
#1 | Prokop dnia 25.02.15 10:21
Dlatego Polsat News lubię najbardziej i najchętniej oglądam, niezależnie czy trwa kampania wyborcza czy nie. Konkurencja niech się uczy.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający