Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

GRUPA CYFROWY POLSAT ROZWAŻA REFINANSOWANIE OBECNEGO ZADŁUŻENIADrukuj

Cyfrowy Polsat
Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat analizuje możliwość i ewentualne warunki przeprowadzenia procesu refinansowania obecnego zadłużenia Grupy, celem uproszczenia jego struktury oraz dalszej optymalizacji warunków i obniżenia kosztów jego obsługi.

W nawiązaniu do zapytań inwestorów oraz pojawiających się informacji medialnych spółka potwierdza podjęcie wstępnych prac analitycznych dotyczących możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia Grupy Kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł.

Potencjalne refinansowanie mogłoby obejmować zarówno istniejące kredyty bankowe, jak i inne instrumenty dłużne podmiotów z Grupy Kapitałowej, co mogłoby mieć pozytywny wpływ m.in. na:

* obniżkę kosztów odsetkowych, np. poprzez zastąpienie obligacji typu high yield grupy Metelem długiem o koszcie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby przynieść wymierne oszczędności odsetkowe,

* większą elastyczność poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie przepływu środków pomiędzy grupą Metelem a pozostałymi spółkami Grupy Cyfrowy Polsat, co mogłoby umożliwić bardziej efektywne zarządzanie płynnością Grupy, pozwalając na dalszą integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem.

"Z uwagi na korzystną dla dużych firm sytuację na rynku finansowym rozważamy refinansowanie w najbliższym czasie obecnego długu Grupy. Optymalizacja zadłużenia zawsze była jednym z naszych priorytetów" – mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. "Analizujemy możliwość zrefinansowania całości obecnego zadłużenia. Zastanawiając się nad jego potencjalną strukturą, na tym etapie rozważamy głównie kredyt złotówkowy i polskie obligacje. Naszym nadrzędnym celem jest uproszczenie struktury zadłużenia oraz optymalizacja warunków i obniżenie kosztów jego obsługi, co miałoby wpływ na zapewnienie Grupie większej elastyczności biznesowej i korzystnych warunków dla jej przyszłego rozwoju" – dodaje Tomasz Szeląg.

Analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski.

Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie m.in. pozytywnym rezultatem prowadzonych obecnie analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym i zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie wykonywania obowiązków informacyjnych spółki.

#1 | Prokop dnia 28.04.15 12:38
Mądre głowy w CP myślą nad tym jak tę sytuację rozwinąć, tak by i Grupa i klienci na tym zyskali przy okazji. A nawet jeśli, miałoby to oznaczać między innymi dalsza integrację CP z Plusem, to myślę, że Plus nie będzie miał nic przeciwko, wręcz odwrotnie.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający