Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

GRUPA CYFROWY POLSAT ROZWAŻA REFINANSOWANIE OBECNEGO ZADŁUŻENIADrukuj

Cyfrowy Polsat
Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat analizuje możliwość i ewentualne warunki przeprowadzenia procesu refinansowania obecnego zadłużenia Grupy, celem uproszczenia jego struktury oraz dalszej optymalizacji warunków i obniżenia kosztów jego obsługi.

W nawiązaniu do zapytań inwestorów oraz pojawiających się informacji medialnych spółka potwierdza podjęcie wstępnych prac analitycznych dotyczących możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia Grupy Kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł.

Potencjalne refinansowanie mogłoby obejmować zarówno istniejące kredyty bankowe, jak i inne instrumenty dłużne podmiotów z Grupy Kapitałowej, co mogłoby mieć pozytywny wpływ m.in. na:

* obniżkę kosztów odsetkowych, np. poprzez zastąpienie obligacji typu high yield grupy Metelem długiem o koszcie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby przynieść wymierne oszczędności odsetkowe,

* większą elastyczność poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie przepływu środków pomiędzy grupą Metelem a pozostałymi spółkami Grupy Cyfrowy Polsat, co mogłoby umożliwić bardziej efektywne zarządzanie płynnością Grupy, pozwalając na dalszą integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem.

"Z uwagi na korzystną dla dużych firm sytuację na rynku finansowym rozważamy refinansowanie w najbliższym czasie obecnego długu Grupy. Optymalizacja zadłużenia zawsze była jednym z naszych priorytetów" – mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. "Analizujemy możliwość zrefinansowania całości obecnego zadłużenia. Zastanawiając się nad jego potencjalną strukturą, na tym etapie rozważamy głównie kredyt złotówkowy i polskie obligacje. Naszym nadrzędnym celem jest uproszczenie struktury zadłużenia oraz optymalizacja warunków i obniżenie kosztów jego obsługi, co miałoby wpływ na zapewnienie Grupie większej elastyczności biznesowej i korzystnych warunków dla jej przyszłego rozwoju" – dodaje Tomasz Szeląg.

Analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski.

Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie m.in. pozytywnym rezultatem prowadzonych obecnie analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym i zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie wykonywania obowiązków informacyjnych spółki.

#1 | Prokop dnia 28.04.15 12:38
Mądre głowy w CP myślą nad tym jak tę sytuację rozwinąć, tak by i Grupa i klienci na tym zyskali przy okazji. A nawet jeśli, miałoby to oznaczać między innymi dalsza integrację CP z Plusem, to myślę, że Plus nie będzie miał nic przeciwko, wręcz odwrotnie.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający