Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

SPRZEDAŻ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ MIĘDZY SPÓŁKAMI CPDrukuj

Cyfrowy Polsat
W dniu 30 kwietnia 2015 roku została zawarta znacząca umowa sprzedaży praw własności intelektualnej między podmiotami pośrednio zależnym od Cyfrowego Polsatu - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i Plus TM Management Sp. z o.o.

Umowa dotyczy sprzedaży przez Plus TM na rzecz Plus TM Management praw do określonych znaków towarowych i wzoru przemysłowego o łącznej wartości 1,15 mld zł. Postanowienia umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2015 roku, Plus TM Management wyemitowała na rzecz Plus TM, a Plus TM objęła 59 obligacji imiennych o łącznej wartości 1,15 mld zł, na które składa się:

* 15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50 mln zł każda i łącznej wartości 750 mln zł,
* 14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20 mln zł każda i łącznej wartości 280 mln zł,
* 10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10 mln zł każda i łącznej wartości 100 mln zł,
* 20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1 mln zł każda i łącznej wartości 20 mln zł.

Wartość nominalna obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Plus TM na dzień objęcia wynosi 1,15 mld zł. Obligacje zostały wyemitowane w formie dokumentu i są niezabezpieczone. Ich oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone przez Plus TM Management na zapłatę ceny za nabycie praw własności intelektualnej zgodnie z umową.

Cyfrowy Polsat posiada pośrednio, przez swoją spółkę zależną - Metelem Holding Company Limited - 100% akcji w Plus TM oraz 100% udziałów w Plus TM Management.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający