Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT: ROZPOCZĘCIE OFERTY OBLIGACJIDrukuj

Cyfrowy Polsat
2 lipca 2015 r. zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż miliona niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł.

Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej przeprowadzanej w sposób wskazany w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Zamiarem Cyfrowego Polsatu jest ubieganie się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Spółka rozpoczęła emisję papierów poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do co najmniej 150 oznaczonych adresatów. Emisja i oferta publiczna prowadzona będzie zgodnie z art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach i art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w trybie oferty publicznej obligacji kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabędzie obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100 tys. euro, w związku z czym na potrzeby oferty nie jest wymagany i nie będzie sporządzany ani udostępniany do wiadomości publicznej prospekt emisyjny ani żaden inny dokument ofertowy podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny organ administracji publicznej.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający