Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT Z POWODZENIEM WYEMITOWAŁ OBLIGACJE O WARTOŚCI 1 MLD ZŁDrukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat S.A. z sukcesem przeprowadził emisję niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 miliarda zł. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i będą notowane na rynku ASO Catalyst.

Po rozpoczętej 2 lipca br. ofercie publicznej, skierowanej do co najmniej 150 oznaczonych adresatów, 10 lipca br. obligacje zostały przydzielone łącznie 52 inwestorom, wśród których znalazło się szereg funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, jak również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

"Emisję obligacji przeprowadziliśmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych, co jest tym większym sukcesem i potwierdzeniem bardzo dobrych perspektyw dla rozwoju naszej Grupy. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, co jest dla nas dużym powodem do zadowolenia, zwłaszcza w świetle ostatnich niekorzystnych wydarzeń na rynkach finansowych i kryzysu greckiego. Natomiast wprowadzając obligacje na rynek Catalyst, daliśmy inwestorom kolejny instrument atrakcyjnej i stabilnej inwestycji w Grupę Cyfrowy Polsat" – podsumowuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Emisja obligacji odbyła się na następujących warunkach:
* Cena emisyjna jednej obligacji była równa jej wartości nominalnej i wyniosła 1 tys. zł.
* Obligacje podlegają wykupowi po 6 latach, a dniem wykupu obligacji jest 21 lipca 2021 r.
* Obligacje mogą być wykupione wcześniej.
* Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 250 bps (dla wskaźnika zadłużenia w danym okresie niższego lub równego 3,5:1). Mechanizm wzrostu marży zależy od wartości wskaźnika zadłużenia zdefiniowanego w warunkach emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.

"To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji korporacyjnych, dzięki której skutecznie dywersyfikujemy źródła finansowania, zyskując jeszcze większą elastyczność biznesową. Marża, jaką uzyskaliśmy w procesie budowania księgi popytu jest bardzo atrakcyjna, zważywszy na charakterystykę instrumentów niezabezpieczonych. Cieszymy się, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju po raz kolejny podjął decyzję o zainwestowaniu w rozwój naszej Grupy. Współpraca z tak uznanym inwestorem daje nam nie tylko dużo satysfakcji, ale stanowi potwierdzenie stabilności i atrakcyjności naszego biznesu oraz słuszności obranej strategii rozwoju naszej Grupy" – komentuje Tomasz Szeląg.   

Wyemitowane przez Cyfrowy Polsat obligacje korporacyjne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Wtedy też zostanie udostępniona do publicznej wiadomości treść warunków emisji obligacji, które określają szczegółowo warunki wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji.

Wyłącznym agentem emisji Cyfrowego Polsatu przy emisji obligacji korporacyjnych jest Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym w ofercie obligacji jest kancelaria Greenberg Traurig.
#1 | Prokop dnia 22.07.15 14:30
CP chce i się rozwija. Dodatkowe finanse na ulepszenia zwrócą się z nawiązką. I dodatkowo umocnią pozycję CP na rynku.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający