Kontakt

Facebook

Warto odwiedzić

Forum dyskusyjne

WideoPanelPODWYŻSZENIE RATINGÓW DLA SPÓŁEK GRUPY CPDrukuj

Plus & CP
Agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services ("S&P") podwyższyła długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Cyfrowego Polsatu z "BB" do poziomu "BB+" z perspektywą stabilną. Ponadto agencja podwyższyła długoterminowy rating z "BB" do "BB+" z perspektywą stabilną dla Metelem Holding Company Limited, podmiotu zależnego wobec Cyfrowego Polsatu, pośrednio kontrolującego Polkomtel.

Standard & Poor's Rating Services podwyższył także rating z "B+" do "BB-" z perspektywą stabilną dla obligacji senior notes o wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD wyemitowanych w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu.

Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję oczekiwaną istotną poprawą struktury kapitałowej Cyfrowego Polsatu na skutek refinansowania dotychczasowego zadłużenia grupy kapitałowej dzięki zawarciu w dniu 21 września 2015 roku nowych umów kredytowych na łączną kwotę do 12,5 mld PLN, o czym Cyfrowy Polsat informował w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r. W swoim komunikacie agencja S&P podkreśliła m.in. większą elastyczność wynikającą z docelowego połączenia kredytów spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej CP w jedną pulę, eliminację ryzyka walutowego z uwagi na to, że zadłużenie wynikające z nowych umów kredytowych będzie denominowane wyłącznie w polskich złotych oraz poprawę wskaźników kredytowych spółki Cyfrowy Polsat dzięki obniżeniu kosztu obsługi długu do średnioważonego poziomu około 3,6% z około 6,6% dotychczas.

Jednocześnie zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, że w dniu 22 września agencja ratingowa Moody’s Investors Service ("Moody’s") podtrzymała rating korporacyjny spółki na poziomie Ba3 zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Moody’s uzasadnił zmianę perspektywy m.in. korzyściami, które Cyfrowy Polsat osiągnął dzięki refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia za pomocą kredytu denominowanego w polskich złotych oraz oczekiwaną poprawą wskaźników kredytowych spółki w średniej perspektywie czasowej.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Komentarze z Facebooka

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający