Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT PODSUMOWUJE 2015 ROKDrukuj

Cyfrowy Polsat
Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała wyniki operacyjne i finansowe za 2015 rok. Przychody Grupy przekroczyły 9,8 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął prawie 3,7 mld zł, skutkując silną marżą EBITDA na poziomie 37,5%. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym zwiększyła się łączna liczba usług kontraktowych, co pozytywnie wpłynęło na poziom ARPU generowanego z klienta.


Segment nadawania i produkcji telewizyjnej charakteryzował się wzrostem oglądalności kanałów Grupy Polsat, które zajmowały pozycję lidera rynku, oraz bardzo dynamicznym wzrostem przychodów reklamowych. Grupa utrzymała wysokie marże, zmniejszyła zadłużenie oraz poprawiła poziom wolnych przepływów pieniężnych. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami została zrealizowana większość zapowiadanych synergii operacyjnych i finansowych.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za 2015 r.

1. Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód (RGU) wyniosła 16,5 mln, z czego 77% to usługi świadczone w modelu kontraktowym (wskaźnik ten wzrósł r/r z poziomu 74,9%), co gwarantuje wyższą stabilność przychodów w przyszłości oraz wyższą lojalność klientów.
2. 5,9 mln klientów kontraktowych posiadało ponad 12,6 mln usług kontraktowych, a przychód od jednego klienta wzrósł do 87,3 zł.
3. Już 17% klientów Grupy korzysta z oferty zintegrowanej – programu smartDOM:
* 1 milion klientów programu,
* 3,04 mln aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów.
4. Nadal, dzięki regularnemu wzrostowi jakości i zasięgu sieci LTE, dynamicznie rosła baza użytkowników Internetu mobilnego – w modelu kontraktowym o ok. 17% r/r do blisko 1,6 mln oraz łącznie do niemal 1,83 mln.
5. Kanał główny Polsat, kanały tematyczne Grupy oraz cała Grupa Polsat były w zeszłym roku liderami oglądalności w grupie komercyjnej z wynikami odpowiednio: 13,2%, 11,4% i 24,6%.
6. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły w zeszłym roku niemal dwa razy szybciej (8,6%) niż rynek (4,6%) i wyniosły 1,04 mld zł, co zapewniło Grupie udział w rynku reklamy TV wynoszący 26%.
7. Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 3,4 mln.
8. Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
* przychody: 9,823 mld zł,
* EBITDA: 3,685 mld zł,
* marża EBITDA: 37,5%,
* wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,305 mld zł,
* dług netto/EBITDA: 2,84x.
9. Realizacja synergii zgodnie z planem:
* przychodowe – ponad 1,1 mln dosprzedanych usług w programie smartDOM z ARPU ok. 30 zł,
* kosztowe – 69 rozpoczętych inicjatyw o łącznym szacowanym efekcie w latach 2014-2019 w wysokości 850 mln zł,
* finansowe – łączne oszczędności odsetkowe w latach 2014-2019 na poziomie ponad 2 mld zł.

"Za nami kolejny bardzo wymagający rok z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz liczne projekty prowadzone w ramach naszej Grupy. Nie brakowało nam sukcesów w wielu obszarach. Konsekwentnie osiągaliśmy stawiane przed sobą cele biznesowe, m.in. wzrost liczby usług kontraktowych, wzrost ARPU klientów kontraktowych, pozyskanie miliona klientów programu smartDOM czy wzrost oglądalności kanałów Grupy Polsat. Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej założeniami, sukcesywnie realizowaliśmy zakładane synergie operacyjne i finansowe, co będzie sprzyjało dalszemu efektywnemu rozwojowi naszej Grupy. Jako lider LTE na rynku polskim dbaliśmy o regularny rozwój sieci w tej technologii, dzięki czemu aktualnie w zasięgu naszego Internetu LTE jest już ok. 97% Polaków" – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i  Polkomtel Sp. z o.o.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

"W 2015 r. konsekwentnie budowaliśmy swoją pozycję na wszystkich rynkach, na których prowadzimy działalność. Regularnie zwiększaliśmy liczbę klientów programu smartDOM, żeby osiągnąć na koniec roku założony cel 1 miliona. Systematycznie budowaliśmy bazę usług kontraktowych, dbając jednocześnie o wzrost ARPU. Niezmiennie pozostawaliśmy na pozycji lidera rynku Internetu mobilnego. Obserwowaliśmy też postępującą stabilizację bazy głosowej, do czego przyczynia się m.in. wyraźne wyhamowanie presji cenowej na rynku telefonii mobilnej, co dało efekt w postaci pierwszego od prawie 3 lat wzrostu liczby usług kontraktowych telefonii mobilnej o około 12 tys. w czwartym kwartale" – podsumowuje Tobias Solorz.
Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za IV kwartał 2015 r.


"Wzrost przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale spowodowany był głównie wzrostem przychodów hurtowych i ze sprzedaży sprzętu. Jak zawsze mieliśmy pod kontrolą koszty, w wyniku czego wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 32 mln zł. W ciągu całego roku obserwowaliśmy stabilny poziom przychodów i kosztów tego segmentu naszej działalności, a wzrost głównych pozycji rachunku wyników spowodowany był głównie konsolidacją wyników Grupy Metelem, do której należy Polkomtel" – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

"Zarówno czwarty kwartał, jak i cały 2015 rok był bardzo udany dla Telewizji Polsat. W obydwu tych okresach i kanał główny Polsat, i cała Grupa Polsat były liderami oglądalności w tak istotnej z punktu widzenia biznesowego grupie komercyjnej. Miało to bezpośrednie przełożenie na dynamiczny wzrost naszych przychodów reklamowych, które rosły blisko dwa razy szybciej niż rynek – w tempie 10,9% w ostatnim kwartale roku i 8,6% w całym 2015 roku. W 2016 roku oczekujemy wzrostu całego rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu w średnim jednocyfrowym tempie" – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.
"Wyważone planowanie oferty programowej naszych stacji oraz umiejętność efektywnego wykorzystania rosnących wyników oglądalności przyniosły 10-procentowy wzrost przychodów i EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w czwartym kwartale poprzedniego roku. Obserwowaliśmy bardzo pozytywny efekt poczynionych inwestycji programowych w kanały TV4 i TV6 oraz dodatkowe licencje sportowe i filmowe. Na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost wyniku i marży EBITDA także w całym 2015 roku, co niezmiennie jest zasługą prowadzenia zrównoważonej polityki programowej i inwestycyjnej" – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za IV kwartał 2015 r.Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za IV kwartał i cały 2015 r."Wyniki finansowe naszej Grupy zarówno za czwarty kwartał, jak i cały 2015 r. przewyższają konsensus rynkowy. Stabilny wzrost przychodów oraz kontrola kosztów operacyjnych skutkowały poprawą wyniku EBITDA oraz wzrostem marży EBITDA. Bardzo ważnym z punktu widzenia finansów wydarzeniem było zakończenie procesu refinansowania zadłużenia Grupy, dzięki któremu nie tylko zyskaliśmy oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 400 mln zł rocznie, ale także większą elastyczność i bezpieczeństwo działania, co bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na kolejne podejmowane przez nas inicjatywy. Nadal silną pozycję w naszym bilansie stanowią wolne przepływy pieniężne – ich całoroczna, skorygowana wartość wyniosła ponad 1,3 mld zł, rosnąc rok do roku o ponad 100 mln zł" – podsumowuje Tomasz Szeląg.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający