Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT NIE WYPŁACI DYWIDENDY ZA 2015 ROKDrukuj

Cyfrowy Polsat
2 czerwca rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek zarządu, w przedmiocie podziału zysku spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. Mając na uwadze relatywnie wysoki poziom obecnego zadłużenia Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu, zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy.

Zysk za rok obrotowy 2015 w wysokości 446.146.891,55 zł przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest obniżenie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu - dług netto do EBITDA - poniżej poziomu 1,75 w możliwie krótkim terminie. Szybka realizacja tego celu umożliwiłaby rewizję polityki dywidendy i powrót do regularnych wypłat część wypracowanego zysku począwszy od 2017 roku.

Na wniosek zarządu spółki, rada nadzorcza wniosła do walnego zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 zgodnie z wnioskiem i rekomendacją zarządu.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający