Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT PUBLIKUJE WYNIKI ZA II KWARTAŁ 2016 R.Drukuj

Cyfrowy Polsat
Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała wyniki operacyjne i finansowe za II kwartał i pierwsze półrocze br. Wśród najważniejszych wydarzeń i osiągnięć ostatnich miesięcy znalazły się: zakończenie procesu nabycia 100% akcji w Midas S.A., świetne wyniki sprzedaży i oglądalności UEFA EURO 2016, podwyższenie ratingu korporacyjnego Cyfrowego Polsatu oraz rozpoczęcie wdrożenia nowego systemu sprzedaży, obsługi klienta oraz rozliczeniowego dla produktów i usług Grupy Polsat.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za II kwartał 2016 r.

1. Skuteczna realizacja strategii programu smartDOM:
* wzrost liczby klientów multiplay w II kwartale o 74 tys. do blisko 1,2 mln,
* 3,44 mln usług kontraktowych posiadanych przez tę grupę klientów,
* w efekcie ARPU kontraktowe rośnie w tempie +1,6% rok do roku.
2. Łączna liczba usług kontraktowych wzrosła w II kwartale br. o 137 tys. do 12,9 mln, a przychód od jednego klienta wzrósł do 88,4 zł.
3. Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się kwartał do kwartału o 42 tys. do 1,7 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła blisko 2 mln.
4. Dzięki dobrej sprzedaży Multiroom i płatnych usług OTT, liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła w II kwartale o 72 tys. do blisko 4,6 mln.
5. Kolejny kwartał wzrostu liczby kontraktowych usług telefonii komórkowej – o 23 tys. kwartał do kwartału.
6. Łączna liczba usług kontraktowych świadczonych przez Grupę Polsat wzrosła w ujęciu rok do roku o 504 tys.
7. W segmencie prepaid utrzymuje się stabilna baza usług oraz rosnące ARPU – o 3,3% rok do roku – do 18,9 zł. Uwagę zwraca zwłaszcza szybki wzrost aktywnych usług dostępu do Internetu – 47% więcej RGU w ujęciu rok do roku oraz sukcesywna migracja klientów usług głosowych przedpłaconych do kontraktu.
8. Świetne wyniki sprzedażowe oraz oglądalności UEFA EURO 2016, które będą miały pozytywny wpływ na wyniki Grupy także w III kwartale.
9. Kanały Grupy Telewizji Polsat były liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w II kwartale, jak i całym pierwszym półroczu – z wynikami odpowiednio: 25,5% (13,8% kanału głównego oraz 11,7% kanałów tematycznych) i 24,9% (13,2% kanału głównego oraz 11,6% kanałów tematycznych).
10. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w II kwartale o 8,8% (przy rynku reklamy TV rosnącym w tempie +0,5% r/r) i wyniosły 306 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 27,3%. W całym pierwszym półroczu Grupa odnotowała wzrost przychodów o 6,8% do 535 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,5%.
11. Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 4,2 mln.
12. Rozpoczęcie we współpracy z firmą Huawei wdrożenia nowego zintegrowanego systemu sprzedaży, obsługi klienta oraz rozliczeniowego dla produktów i usług Grupy Polsat. Celem wdrożenia jest nowe zdefiniowanie i ujednolicenie procesów sprzedażowych oraz ofert w Grupie Polsat i wyposażenie jej w jedno spójne i efektywne narzędzie pozwalające na zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem na wszystkich możliwych płaszczyznach.
13. Podwyższenie ratingu korporacyjnego Cyfrowego Polsatu przez agencję Moody’s (obecnie Ba2, stabilny), uzasadniane przede wszystkim: postępami w procesie integracji Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, kontynuacją działań mających na celu uproszczenie struktury korporacyjnej oraz struktury zadłużenia, korzyściami strategicznymi i kosztowymi wynikającymi z nabycia Grupy Midas oraz konsekwentnym oddłużaniem Grupy.
14. Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
W wyniku nabycia i konsolidacji od 29 lutego 2016 r. wyników Grupy Midas, w celu lepszego zobrazowania działalności biznesowej Grupy Polsat, do poziomu zysku operacyjnego (EBIT) zaprezentowano poniżej porównanie raportowanych wyników Grupy w II kwartale 2016 r. z wynikami pro forma za II kwartał 2015 r.
* przychody: 2,443 mld zł,
* EBITDA: 935 mln zł,
* marża EBITDA: 38,3%,
* wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,404 mld zł w okresie 12-miesięcznym, co stanowi górną granicę dotychczasowych założeń spółki (1,2-1,4 mld PLN),
* dług netto/EBITDA zgodny z definicją SFA (tzn. z wyłączeniem długu, który nie jest obsługiwany gotówkowo) wyniósł 3,09x, a z uwzględnieniem zadłużenia nowo nabytej Grupy Litenite – 3,32x.

"W II kwartale konsekwentnie realizowaliśmy unikalną strategię rynkową, która przyczyniła się do uzyskania bardzo dobrych wyników operacyjnych i finansowych. Dalszy dynamiczny wzrost liczby klientów programu smartDOM, o ok. 50% w ciągu roku, zaowocował liczbą blisko 3,5 mln zintegrowanych usług kontraktowych. Już 20% naszych klientów korzysta z programu smartDOM, co pozytywnie wpływa na ich lojalność i obniża wskaźnik churn. Podtrzymujemy nasz ambitny cel osiągnięcia liczby 1,4 mln klientów programu do końca 2016 roku" – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i  Polkomtel Sp. z o.o.


Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

"Podobnie jak w poprzednich kwartałach, obserwujemy wzrosty we wszystkich liniach produktowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy uruchamianiu programu smartDOM, łączna liczba usług kontraktowych, średnia liczba usług przypadająca na klienta oraz średni przychód od klienta kontraktowego systematycznie rosną, a wskaźnik odejść spada. Oczekujemy kontynuacji tych trendów również w kolejnych kwartałach" – podsumowuje Tobias Solorz.


"W tym kwartale raportujemy wyniki finansowe konsolidujące już w pełni wyniki Grupy Midas. Dzięki temu możemy lepiej zobrazować, jak w rzeczywistości wygląda nasz segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym i jaki wpływ na działalność Grupy ma przeprowadzona z sukcesem akwizycja Grupy Midas. Dzięki konsekwentnie rozwijanemu programowi smartDOM, przychody tego segmentu utrzymują się na stabilnym poziomie, jak zawsze mamy pod kontrolą koszty i wypracowaliśmy wysoką marżę EBITDA" – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za II kwartał 2016 r.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

"Z sukcesem zrealizowaliśmy unikalny i kompleksowy projekt UEFA EURO 2016. Po raz pierwszy połączyliśmy emisję meczów na antenie otwartej Polsatu ze specjalnie dedykowanymi kanałami płatnymi Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3, w których pokazaliśmy wszystkie 51 meczów na żywo, bez reklam i w jakości HD. W ciągu 30 dni UEFA EURO 2016 pokazaliśmy ponad 200 godzin relacji na żywo. Taka strategia pozwoliła nam osiągnąć duży sukces zarówno sprzedażowy, operacyjny, jak i finansowy" – podsumowuje Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

"Grupa Polsat po raz kolejny jest liderem oglądalności w najważniejszej, komercyjnej grupie odbiorców. Byliśmy numerem 1 na rynku zarówno w drugim kwartale, jak i całym pierwszym półroczu, a nasze przychody reklamowe i sponsoringowe rosły znacznie szybciej niż rynek – o 8,8% w drugim kwartale i 6,8% w pierwszym półroczu" – dodaje Maciej Stec.

"Sukces sprzedaży dostępu do meczów UEFA EURO 2016 istotnie wpłynął na wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w drugim kwartale i będzie miał także pozytywny wpływ na rezultaty kolejnego kwartału. Należy zwrócić uwagę na 30% wzrost przychodów oraz stabilną, bardzo wysoką marżę EBITDA, która jest zasługą prowadzenia zrównoważonej polityki programowej i umiejętności efektywnego monetyzowania posiadanych praw. Produkcja własnych treści odróżnia nas od innych podmiotów na rynku i stanowi o przewadze konkurencyjnej Grupy Polsat" – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o.


Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za II kwartał 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za II kwartał 2016 r.


"W drugim kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre, przewyższające konsensus rynkowy wyniki finansowe Grupy. Bardzo ważnym wydarzeniem w tym okresie było zakończenie procesu nabycia 100% akcji Grupy Midas, wycofanie jej akcji z obrotu na GPW oraz szybkie przeprowadzenie pierwszego etapu refinansowania jej zadłużenia. Należy podkreślić, że cały czas silną pozycję w naszej Grupie stanowią stabilne i wysokie wolne przepływy pieniężne, które nie tylko pozwalają nam realizować cele biznesowe i planowo zmniejszać zadłużenie, ale także poważnie myśleć o wypłacie dywidendy w kolejnym roku" – podsumowuje Tomasz Szeląg.
#1 | Walentin dnia 29.08.16 14:00
Prawda jest taka, że największą sprzedaż generuje dla CP program smart dom. Nikt nie jest w stanie tego przebić, bo jest bardzo korzystny finansowo, a programowo tv czy jakość internetu nie ustępuje konkurencji. No i dzięki temu klienci ciągną do CP niezmiennie od wielu, wielu lat.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający