Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

CYFROWY POLSAT Z NOWĄ POLITYKĄ DYWIDENDOWĄDrukuj

Cyfrowy Polsat
Grupa Cyfrowy Polsat przedstawiła nową politykę dywidendową. Nadrzędnym celem strategii jest trwały wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy.

"Jednym z podstawowych zadań polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w sposób przewidywalny. Aby zapewnić atrakcyjny dla akcjonariuszy poziom rentowności zainwestowanego kapitału, a jednocześnie mając na względzie strategię zmniejszania poziomu zadłużenia grupy, zarząd wyznaczył pożądany poziom skonsolidowanego zadłużenia, mierzonego wskaźnikiem dług netto/EBITDA, który powinien zostać obniżony poniżej poziomu 1,75x" - czytamy w komunikacie spółki.


W związku z tym, zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę o ustaleniu polityki dywidendowej, zakładającej coroczne przedkładanie walnemu zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją zarządu, z zastrzeżeniem poniższych zasad:

* jeżeli relacja długu netto grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 3,2x ale wyższa niż 2,5x, zarząd Cyfrowego Polsatu będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 do 400 mln zł,

* jeżeli relacja długu netto grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie równa lub niższa niż 2,5x, ale wyższa niż 1,75x, zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 25% do 50% skonsolidowanego zysku netto grupy za miniony rok obrotowy,

* jeżeli relacja długu netto grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 1,75x, zarząd Cyfrowego Polsatu będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy za miniony rok obrotowy.


Każdorazowo przy przedkładaniu propozycji podziału zysku wraz z rekomendacją, zarząd spółki będzie brał pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i innymi dokumentami finansowymi), ocenę perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, z uwagi na fakt, iż znaczną część generowanych zasobów kapitałowych grupa pozyskuje poprzez dywidendy od swoich spółek zależnych, powyższa polityka oraz rekomendacja zarządu każdorazowo uwarunkowana będzie sytuacją finansową firm zależnych oraz spółki.


Polityka dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji przez zarząd Cyfrowego Polsatu. W szczególności firma przewiduje modyfikację niniejszej polityki dywidendy po przeprowadzeniu oczekiwanego na 2020 rok refinansowania zadłużenia Grupy Polsat.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający