Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

SKUTECZNA REALIZACJA STRATEGII - GRUPA CP PREZENTUJE WYNIKI ZA III KW.Drukuj

Cyfrowy Polsat
Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za III kwartał 2016 roku w obu segmentach i głównych liniach produktowych. Wyrażają się one m.in. we wzroście liczby usług kontraktowych do ponad 13 mln – stanowiących już prawie 80% wszystkich usług, najniższym w ostatnich trzech latach wskaźniku churn i stabilnie rosnącym ARPU, a także kontynuacji pozytywnych trendów w działalności kanałów Telewizji Polsat.

III kwartał to czas konsekwentnej realizacji strategii multiplay Grupy, której efektem są rosnące przychody i wynik EBITDA, a także silny wzrost wolnych przepływów pieniężnych – do poziomu 1,544 mld zł w okresie 12-miesięcznym.

Grupa Cyfrowy Polsat w III kwartale 2016 r.

1. Usługi kontraktowe w liczbie ponad 13 mln stanowią już prawie 80% wszystkich usług generujących przychód. Liczba kontraktów wzrosła o blisko 600 tys. w ujęciu rocznym. Natomiast średni przychód od jednego klienta kontraktowego wzrósł do 88,6 zł.
2. Skuteczna realizacja strategii programu smartDOM:
* wzrost liczby klientów multiplay do ponad 1,2 mln,
* już 21% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty zintegrowanej, co w konsekwencji przekłada się na najniższy w ostatnich trzech latach, 8,5% poziom wskaźnika churn w III kwartale.
3. Najwyższy od lat, o 112 tys. r/r, wzrost liczby kontraktowych usług telefonii komórkowej – wynikający z konsekwentnej realizacji strategii oraz częściowo wsparty migracjami klientów prepaid.
4. Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się o 205 tys. r/r do 1,7 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła blisko 2 mln.
5. Dzięki zarówno dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku aż o 283 tys.
6. W segmencie prepaid telefonii komórkowej nastąpiła oczekiwana i pozytywna dla Grupy zintensyfikowana migracja klientów do usług kontraktowych. ARPU w III kwartale wynosiło 18,7 zł, co jest wynikiem krótkoterminowych akcji promocyjnych związanych z rejestracją kart prepaid.
7. Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w III kwartale, jak i całym 9-miesięcznym okresie – z wynikami odpowiednio: 24,6% (13% kanału głównego oraz 11,6% kanałów tematycznych) i 24,8% (13,1% kanału głównego oraz 11,7 % kanałów tematycznych).
8. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w III kwartale o 0,7% (przy rynku reklamy TV rosnącym w tempie 0,1% r/r) i wyniosły 222 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 27,4%. W okresie 9 miesięcy Grupa odnotowała wzrost przychodów o 4,9% (w tym czasie rynek reklamy TV wrósł o 1% r/r) do 757 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,8%.
9. Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 3,3 mln.
10. Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
W wyniku nabycia i konsolidacji od 29 lutego 2016 r. wyników Grupy Midas, w celu lepszego zobrazowania działalności biznesowej Grupy Polsat, do poziomu zysku operacyjnego (EBIT) prezentujemy w zamieszczonych poniżej tabelach porównanie raportowanych wyników Grupy w III kwartale 2016 r. z wynikami pro forma za III kwartał 2015 r.
* przychody: 2,388 mld zł,
* EBITDA: 957 mln zł,
* marża EBITDA: 40,1%,
* wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,544 mld zł w okresie 12-miesięcznym, co przekracza dotychczasowe założenia spółki (1,2-1,4 mld PLN),
* dług netto/EBITDA zgodny z definicją SFA (tzn. z wyłączeniem długu, który nie jest obsługiwany gotówkowo) wyniósł 2,96x, a z uwzględnieniem zadłużenia niedawno nabytej Grupy Litenite – 3,19x.

"III kwartał jest kolejnym okresem potwierdzającym wysoką skuteczność obranej przez nas strategii – w ciągu roku zwiększyliśmy bazę usług kontraktowych o niemal 600 tysięcy" – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. "Systematycznie rosnące ARPU i dynamiczny wzrost liczby klientów multiplay przekładają się na bardzo dobre wskaźniki finansowe Grupy, które decydują o stabilności naszego biznesu i pozwalają na jego stały rozwój. Jesteśmy zadowoleni z rekordowo niskiego w naszej branży poziomu wskaźnika churn, na który wpływ miała zwiększająca się liczba klientów korzystających z usług kontraktowych i oferty multiplay. Oczekujemy, że zaprezentowane pozytywne trendy utrzymają się w najbliższych kwartałach".

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

"Duże wzrosty osiągnęliśmy we wszystkich głównych liniach produktowych. Najszybciej rosła liczba kontraktów telefonii komórkowej – wzrost bazy o 112 tys. rok do roku to zdecydowanie najlepszy wynik od lat, po części związany z obowiązkiem rejestracji kart prepaid, ale także efekt strategii multiplay, bo to już czwarty z kolei kwartał wzrostów w tym obszarze. Rośnie także sprzedaż usług płatnej telewizji i – jak na okres wakacyjny – bardzo dobrze oceniamy wyniki sprzedaży Internetu, pokrywające się z wynikami sprzed roku" – podsumowuje Tobias Solorz.


"Dzięki skutecznie realizowanej strategii, wyrażającej się w rosnącej liczbie usług kontraktowych, i konsekwentnie rozwijanemu programowi smartDOM, a także efektywnemu reagowaniu na zmieniające się otoczenie biznesowe, udaje się nam zwiększać przychody przy jednoczesnej kontroli kosztów. Dzięki temu osiągnęliśmy wyższy wynik EBITDA Grupy" – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.


Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za III kwartał 2016 r.Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

"Zarówno w III kwartale, jak i całym 9-miesięcznym okresie Grupa Polsat i nasz kanał główny zajmowały pozycję lidera oglądalności w komercyjnej grupie widzów 16-49" – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. "Nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły w pierwszych 9 miesiącach tego roku znacznie szybciej niż rynek, w tempie 4,9%, na co pozytywny wpływ miała konsekwentnie prowadzona optymalna polityka programowa oraz sukces sprzedażowy i dobre wyniki oglądalności UEFA EURO 2016".
Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za III kwartał 2016 r."Sukces sprzedaży dostępu do meczów UEFA EURO 2016 pozytywnie wpłynął na wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej także w trzecim kwartale – m.in. jego zasługą jest dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Efektywne zarządzanie kosztami programowymi przyniosło efekt w postaci stabilnych kosztów tego segmentu. A wszystkie te elementy mają odzwierciedlenie w wysokiej EBITDA i marży EBITDA na poziomie 39,9%" – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za III kwartał 2016 r.


"To kolejny kwartał, kiedy osiągnęliśmy bardzo dobre, przewyższające konsensus rynkowy wyniki finansowe Grupy. Osiągnięcie tak dobrych wskaźników finansowych wspierały również wypracowane synergie. Cały czas silną pozycję w naszej Grupie stanowią stabilne i wysokie wolne przepływy pieniężne, które nie tylko pozwalają nam realizować cele biznesowe i planowo zmniejszać zadłużenie, co jest naszym priorytetem finansowym, ale także powrócić do regularnych wypłat dywidendy od 2017 roku, zgodnie z założeniami nowej polityki dywidendy" – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.
#1 | Kristoff13 dnia 09.11.16 17:12
Jak mnie ten CP ....! Chwalą się ile to oni abonentów mają. A nie zajmą się tym co dla klientów najważniejsze. Ofertą! Tyle ostatnio pojawiło się kanałów tv. Przykłady z ostatnich kilku dni: Nowa tv - brak na liście polsatu (dziś ruszyli - dziś już w nc+), wczoraj: tvn24 BiS hd już wczoraj na liście nc+, w polsacie cisza. Ten nieszczęsny TV Puls hd niby dostępny i można wyszukać, bo posiada kodowanie CP, ale oczywiście, pomimo tego nie każdy może ten kanał odbierać (użytkownicy Evobox) - dla mnie wtopa totalna ze strony CP. Klient klientowi nierówny. Eleven Extra od dawna w nc+ w CP raczej nieprędko. Wspomnę jeszcze TVP ABC i Puls 2, których od wielu lat nie mogą dodać. To tylko kilka przykładów. Nc+ zaczyna coraz bardziej odstawać z ofertą. Myślę, że to opinia wielu klientów CP.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający