Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH CP W 2017 ROKUDrukuj

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat podał do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017. Najświeższe wyniki Grupy (raport roczny za rok 2016) poznamy 16 marca 2017 r.1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
* raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 r.;
* raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 24 sierpnia 2017 r.

3. Raporty roczne:
* raport roczny za 2016 rok – 16 marca 2017 r.;
* skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 16 marca 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2017 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający