Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

STABILNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY CYFROWY POLSAT ZA 2016 ROKDrukuj

Cyfrowy PolsatGrupa Cyfrowy Polsat opublikowała wyniki operacyjne i finansowe za 2016 rok. Wśród najważniejszych wydarzeń i osiągnięć ostatnich 12 miesięcy znalazły się m.in.: finalizacja transakcji zakupu Grupy Midas, zwiększenie liczby usług kontraktowych oraz ARPU klientów kontraktowych, wzrost oglądalności kanałów Telewizji Polsat, zmniejszenie zadłużenia oraz dalszy rozwój programu smartDOM.

Przychody Grupy przekroczyły 9,6 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął 3,66 mld zł, dzięki czemu marża EBITDA utrzymała się na poziomie 37,9% (w ujęciu pro forma).

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2016 rok

* Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód (RGU) wzrosła do ponad 16,5 mln, z czego ponad 80% (13,3 mln) to usługi świadczone w modelu kontraktowym.

* Skuteczna realizacja strategii programu smartDOM:
- Dynamiczny wzrost liczby klientów multiplay o 285 tys. w ciągu roku do ponad 1,3 mln.
- Już 22% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty zintegrowanej, co w konsekwencji pozytywnie przekłada się na wskaźnik churn wynoszący 8,3% w IV kwartale.
- Rozwój oferty Domowego Programu Oszczędnościowego o usługi monitoringu domu i ubezpieczeniowe, urządzenia AGD, a ostatnio także sprzedaż gazu i uruchomienie nowej kampanii promującej 9 produktów i usług smartDOM.

* Stabilna baza 5,9 mln klientów kontraktowych, posiadających średnio 2,25 usługi. Średni przychód od tych klientów wzrósł do 88,7 zł w całym roku i do 90,7 zł w IV kwartale.

* Rekordowy przyrost ilości usług kontraktowych o 640 tys. r/r, w tym RGU telefonii komórkowej o 214 tys. r/r, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, wspieranej w ostatnich miesiącach zintensyfikowaną migracją klientów z segmentu prepaid.

* Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się o 163 tys. r/r do prawie 1,8 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła blisko 2 mln.

* Dzięki zarówno dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku aż o 263 tys., osiągając łączną liczbę blisko 4,8 mln.

* Statystyki segmentu prepaid pozostawały pod wpływem działań wynikających z ustawy antyterrorystycznej, obligującej do rejestracji kart SIM:
- W związku z ustawowym obowiązkiem rejestracji kart SIM, w segmencie prepaid telefonii komórkowej nastąpiła zintensyfikowana migracja klientów do usług kontraktowych, połączona ze skokowym spadkiem sprzedaży nowych kart SIM na całym rynku prepaid.
- Promując przejrzystość standardów raportowania, Grupa Cyfrowy Polsat zdecydowała się całkowicie wykluczyć niezarejestrowane karty SIM ze swoich raportowanych statystyk z początkiem lutego 2017 roku, by w pełni odzwierciedlić efekty obowiązkowej rejestracji kart prepaid już w wynikach za I kwartał 2017 r. W efekcie tego na początku lutego i marca 2017 r. Grupa posiadała odpowiednio ponad 2,7 mln i ponad 2,8 mln zarejestrowanych kart SIM prepaid liczonych według dotychczas stosowanej 90-dniowej definicji użyciowej (liczba ta nie zawiera RGU płatnej telewizji).
- ARPU segmentu prepaid wzrosło w IV kwartale o 3,8% r/r i wynosiło 19,2 zł.

* Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały niezmiennie liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w IV kwartale, jak i całym roku – z wynikami odpowiednio: 25,1% (13,5% kanału głównego oraz 11,6% kanałów tematycznych) i 24,9% (13,2% kanału głównego oraz 11,6 % kanałów tematycznych).

* Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o 7,1% (przy rynku reklamy TV rosnącym w tempie 2% r/r) i wyniosły 336 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 27,2%. W 2016 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów reklamowych o 5,6% do 1,093 mld zł. W tym czasie rynek reklamy TV wzrósł o 1,3% r/r, co przełożyło się na to, że udział Grupy Polsat w rynku reklamy wzrósł do 26,9%.

* Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła ok. 3,8 mln w całym roku, a w czwartym kwartale ur. – blisko 4 mln.

* Bardzo dobre wyniki finansowe pro forma Grupy (konsolidacja wyników Grupy Midas w pełnym roku):
- przychody: 9,650 mld zł,
- EBITDA: 3,660 mld zł,
- marża EBITDA: 37,9%,
- wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji wzrosły do poziomu 1,557 mld zł w okresie 12-miesięcznym, co daje możliwość prowadzenia bieżącej działalności spółki przy jednoczesnym obniżaniu zadłużenia,
- dług netto/EBITDA zgodny z definicją SFA (tzn. z wyłączeniem długu, który nie jest obsługiwany gotówkowo) wyniósł 2,83x, a z uwzględnieniem zadłużenia Grupy Litenite – 3,06x.

Tobias Solorz, prezes zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.:
"W 2016 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie i z sukcesem realizowaliśmy założoną strategię oraz skutecznie odpowiadaliśmy na wyzwania stawiane przez klientów i rynek. Osiągnęliśmy kluczowe cele zaplanowane na 2016 rok, a wśród nich należy wymienić finalizację transakcji zakupu Grupy Midas, zakończony proces refinansowania zadłużenia naszej Grupy, istotny wzrost liczby świadczonych usług, m.in. dzięki regularnemu rozwojowi programu smartDOM, oraz komercyjny sukces projektu UEFA EURO 2016, który wpłynął pozytywnie zarówno na wyniki oglądalności, jak i przychody reklamowe Telewizji Polsat. Bardzo dobre wyniki finansowe zarówno całej Grupy, jak i poszczególnych segmentów, potwierdzają skuteczność naszych działań, które planujemy równie efektywnie kontynuować w tym roku."

Tobias Solorz, prezes zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.:
"2016 rok upłynął nam na konsekwentnym umacnianiu posiadanej, silnej pozycji na poszczególnych rynkach – telefonii komórkowej, płatnej telewizji i wideo online – oraz w obszarze usług multiplay. Podkreślenia wymaga wzrost liczby świadczonych usług kontraktowych aż o 640 tys., ponad 1,3 miliona klientów programu smartDOM oraz istotny spadek churn i konsekwentny wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego. Wskaźniki te świadczą o wzroście zadowolenia naszych klientów z usług, które im dostarczamy, co było i pozostaje dla nas priorytetem. Naszym celem na ten rok pozostaje dalszy wzrost bazy usług, nasycenia bazy klientów usługami zintegrowanymi oraz średniego przychodu od klienta."

Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.:
"Wraz z realizacją celów biznesowych Grupy w 2016 roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Zarówno w czwartym kwartale, jak i całym 2016 roku utrzymaliśmy na stabilnym poziomie przychody, jak zawsze mamy pod kontrolą koszty i wypracowaliśmy wysokie marże EBITDA."


Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Maciej Stec, członek zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.:
"Zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2016 roku kanał główny, kanały tematyczne, jak i cała Grupa Telewizji Polsat były liderami oglądalności w swoich kategoriach w grupie komercyjnej. Nasze przychody reklamowe po raz kolejny rosły ze znacznie szybciej niż cały rynek reklamy TV – o 7,1% w IV kwartale i 5,6% w całym 2016 roku. Do tak dobrych wyników przyczynił się także zrealizowany z sukcesem w okresie letnim unikalny i kompleksowy projekt UEFA EURO 2016. Emisję meczów na antenie otwartej połączyliśmy z dedykowanymi temu wydarzeniu kanałami Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3, w których można było obejrzeć wszystkie 51 meczów, na żywo i w jakości HD."

Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.:
"Zrównoważona polityka programowa oraz konsekwentna kontrola kosztów miały odzwierciedlenie w istotnym wzroście zarówno przychodów, jak i EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w 2016 roku. Na tak dobre wyniki miał też wpływ duży sukces sprzedażowy, operacyjny i finansowy projektu UEFA EURO 2016"

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat
Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.:
"To kolejny rok, kiedy osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe całej Grupy. Stabilne przychody oraz kontrola kosztów operacyjnych skutkowały stabilizacją wyniku EBITDA oraz jego silną marżą. W ubiegłym roku konsekwentnie zmniejszaliśmy zadłużenie, co pozostaje także naszym priorytetem na ten rok. Cały czas silną pozycję w naszej Grupie stanowią stabilne i wysokie wolne przepływy pieniężne, które nie tylko pozwalają nam realizować cele biznesowe, ale także planowo zmniejszać zadłużenie naszej Grupy"
#1 | Ewald dnia 16.03.17 19:03
Ładne wyniki - elegancko widać, jak dobrze się sprawdza smart dom. Powiem, że to taki miecz obosieczny, bo zadowoleni są i klienci, bo mają taniej, a tak samo Cyfrowy Polsat, bo sprzedaje więcej usług. Dobrze to wymyślono.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający