Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2017 rokuDrukuj

Cyfrowy PolsatGrupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne wszystkich segmentów i rosnące wyniki finansowe za II kwartał br. Wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy znalazły się: nabycie wyłącznych praw do Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na lata 2018-2021 dla wszystkich kanałów dystrybucji treści oraz wypłata dywidendy w wysokości 205 mln zł.

W wyniku konsekwentnej realizacji strategii w II kwartale wzrosły przychody Grupy – do 2,470 mld zł, wynik EBITDA – do 964 mln zł, a także wolne przepływy pieniężne – do poziomu 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za II kwartał 2017 r.

1. Regularny wzrost nasycenia bazy usługami zintegrowanymi:
* już 24% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay,
* blisko 1,4 mln klientów usług zintegrowanych (wzrost o 18% rok do roku),
* liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do ponad 4 mln,
* niski wskaźnik churn na poziomie 8,6%.
2. Stabilna baza 5,8 mln klientów kontraktowych, spośród których każdy posiada średnio 2,31 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,4% rok do roku do 89,6 zł.
3. Silny przyrost liczby usług kontraktowych o 539 tys. w ujęciu rok do roku do ponad 13,4 mln:
* w segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 252 tys., do poziomu ponad 6,8 mln. Wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid,
* dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA) liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 203 tys. do ponad 4,8 mln,
* baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 84 tys. do poziomu blisko 1,8 mln.
4. Baza usług prepaid, odzwierciedlająca rzeczywistą liczbę aktywnych użytkowników, pozostawała na stabilnym poziomie blisko 2,9 mln, a ARPU tego segmentu dynamicznie wzrosło, o 8,5% rok do roku, do 20,5 zł.
5. Kanały Grupy Polsat cieszyły się dużym zainteresowaniem w grupie komercyjnej i osiągnęły wyniki zgodne z długoterminową strategią Grupy – 24,9% udziału w oglądalności w II kwartale i 24,5% w pierwszym półroczu, na co złożyło się odpowiednio 12,6% i 12,7% kanału głównego oraz 12,3% i 11,8% kanałów tematycznych.
6. Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat w II kwartale br. wzrosły rok do roku o 0,5% (w tym czasie cały rynek spadł o 1,2%) do poziomu 307 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 27,6%. W pierwszym półroczu Grupa odnotowała wzrost przychodów o 1,1% rok do roku (w tym czasie cały rynek spadł o 0,5%) do poziomu 541 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,7%. Wynik osiągnięty przez Grupę Telewizji Polsat należy oceniać jako bardzo silny, biorąc pod uwagę wysoki punkt odniesienia – przed rokiem, w okresie czerwiec – lipiec, kanały Telewizji Polsat transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, co korzystnie wpłynęło na poziom ubiegłorocznych przychodów.
7. Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,5 mln zarówno w II kwartale, jak i pierwszym półroczu.
8. Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
* przychody: 2,470 mld zł, wzrost o 1,1% w ujęciu rok do roku,
* EBITDA: 964 mln zł, wzrost o 3,1% w ujęciu rok do roku,
* marża EBITDA: 39%, wzrost o 0,7 p.p. w ujęciu rok do roku,
* zysk netto: 282 mln zł, wzrost o 22% w ujęciu rok do roku,
* wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym, wzrost o 26% w ujęciu rok do roku,
* kolejna przedterminowa spłata części zadłużenia – wykup zerokuponowych Obligacji Litenite oprocentowanych 10% w skali roku za łączną kwotę 945 mln zł,
* wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA obniżył się wyraźnie do poziomu 2,74x.

Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. powiedział:
"Drugi kwartał to czas konsekwentnej realizacji strategii we wszystkich segmentach biznesowych, co przyniosło oczekiwany efekt w postaci bardzo dobrych wyników operacyjnych oraz wzrostu przychodów i EBITDA Grupy. Jako grupa medialno-telekomunikacyjna, której głównym celem jest skuteczna dystrybucja treści multimedialnych wszystkimi dostępnymi kanałami, podjęliśmy decyzję o strategicznej inwestycji w wyłączne prawa do Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na lata 2018-2021 na wszystkich polach eksploatacji. Przez 3 lata wszystkie ponad 1000 meczów będzie można zobaczyć wyłącznie na kanałach Polsatu i platformie Cyfrowy Polsat. To dla nas niezwykle ważne przedsięwzięcie, którego podejmujemy się z myślą o stałym podnoszeniu jakości naszej oferty i zwiększaniu zadowolenia klientów wszystkich naszych usług".

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

Tobias Solorz dodał:
"Zgodnie z założeniami realizowanej strategii multiplay zwiększyliśmy w drugim kwartale nasycenie bazy usługami zintegrowanymi, odnotowaliśmy wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego i utrzymaliśmy niski wskaźnik rezygnacji z naszych usług. To kolejny kwartał, kiedy znacząco przyrosła liczba usług kontraktowych telefonii komórkowej, płatnej telewizji oraz Internetu mobilnego. Już blisko jedna czwarta naszych abonentów korzysta z usług zintegrowanych, a niski wskaźnik churn oraz wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego świadczą nie tylko o skuteczności naszych działań i atrakcyjności oferty, ale także o zadowoleniu klientów ze świadczonych przez nas usług".
Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o. powiedziała:
"Konsekwentnie realizując założone cele biznesowe oraz zwiększając nasycenie bazy usługami zintegrowanymi i średni przychód od klienta kontraktowego, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Wzrosły przychody, EBITDA i marża EBITDA, a koszty podobnie jak w poprzednich kwartałach mieliśmy pod kontrolą."


Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za II kwartał 2017 r.Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Analizując wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w II kwartale 2017 roku, należy brać pod uwagę wysoki punkt odniesienia, wynikający z faktu, iż przed rokiem, w okresie czerwiec - lipiec, kanały Grupy Telewizji Polsat transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, co korzystnie wpłynęło na oglądalność, poziom przychodów reklamowych oraz poziom przychodów całkowitych i wynik EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej.

Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. oznajmił:
"Wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej zarówno w drugim kwartale, jak i pierwszym półroczu były zgodne z naszą długoterminową strategią. Łączna oglądalność Grupy Telewizji Polsat w komercyjnej grupie widzów 16-49 wyniosła w drugim kwartale 24,9%, na co złożyło się 12,6% udziału stacji Polsat i 12,3% udziału naszych kanałów tematycznych. To kolejny kwartał, kiedy odnotowujemy lepszą od całego rynku reklamy TV dynamikę przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu – nasze przychody na stabilnym rynku po raz kolejny wzrosły".Katarzyna Ostap-Tomann dodała:
"Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za drugi kwartał br. są bardzo dobre, uwagę zwraca wysoka EBITDA i 40% marża EBITDA, które są zasługą bardzo dobrej oglądalności, zrównoważonej polityki programowej oraz dyscypliny w obszarze kosztów. Analizując te wyniki, należy pamiętać, że pozostawały one pod silnym wpływem sukcesu finansowego UEFA EURO 2016 transmitowanego na antenach Telewizji Polsat w czerwcu i lipcu zeszłego roku. Bardziej miarodajne jest zestawienie tych wyników z danymi za analogiczny kwartał 2015 roku, wówczas zaobserwujemy kilkunastoprocentowy wzrost zarówno przychodów, jak i EBITDA segmentu".

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za II kwartał 2017 r.Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za II kwartał 2017 r.Katarzyna Ostap-Tomann tak podsumowała:
"To był kolejny bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych całej Grupy, które są odzwierciedleniem konsekwentnie realizowanej strategii oraz skutecznej kontroli kosztów. Wzrosły zarówno przychody Grupy, jak i EBITDA oraz marża EBITDA. Uwagę po raz kolejny zwracają stabilne, wysokie wolne przepływy pieniężne, dzięki którym mogliśmy podejmować wszystkie niezbędne bieżące działania biznesowe i regularnie zmniejszać zadłużenie Grupy. Bardzo dobra kondycja finansowa pozwoliła na ponowne przyspieszenie spłaty naszego zadłużenia, a jednocześnie wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 205 mln zł, zgodnie z naszą polityką w tym zakresie".
#1 | Cazek dnia 24.08.17 20:06
Kolejny znakomity kwartał cyfrowego polsatu wskazujący na świetną strategię rozwoju. Polsat praktycznie w każdej dziedzinie i usłudze notuje wzrosty.
#2 | Marek dnia 25.08.17 12:44
Fakt, należą tu się pochwały, bo CP ciągle się rozwija. Pomysł na program smart dom od początku był dobry, a obecna jego postać potrafi przyciągnąć nowych klientów. A o to przy tak nasyconym rynku, wcale nie jest łatwo.
#3 | Piotr dnia 28.08.17 13:35
Elegancko, że będą pokazywać w cyfrowym Polsacie ligę mistrzów. jak dla mnie to główny powód, żeby przejść właśnie do CP.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający