Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

INFORMACJA O PODPISANIU NOWEJ UMOWY CP Z TELEWIZJĄ POLSATDrukuj

Cyfrowy Polsat
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat SA informuje, iż w dniu 05 stycznia 2012 roku powziął informacje o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2011 roku nowej umowy ("Umowa"), pomiędzy Spółką, a jej podmiotem zależnym Telewizją Polsat Sp. z o.o. ("Telewizja Polsat", "Licencjodawca")

Nowa Umowa zastąpiła poprzednie umowy licencyjne obowiązujące pomiędzy stronami, w tym między innymi umowy licencyjne na rozprowadzanie kanałów Telewizji Polsat, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 6/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku.

Na mocy podpisanej Umowy Spółka będzie kontynuowała rozprowadzanie kanałów telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polsat, włączając: Polsat (w wersji HD i SD), Polsat2, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat Futbol, Polsat Film, Polsat Sport, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra i Polsat Sport News. Podpisana Umowa reguluje również aspekty techniczne współpracy Spółki z Telewizją Polsat. Zgodnie z Umową, Spółka zobowiązała się do świadczenia na rzecz Telewizji Polsat usług technicznych (m.in. transmisji i kodowania części programów telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polsat).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Z tytułu opłat licencyjnych za rozprowadzanie wyżej wymienionych kanałów, Spółka zapłaci Licencjodawcy stałą miesięczną opłatę wyrażoną w polskich złotych. Z tytułu usług technicznych Spółka będzie pobierać od Telewizji Polsat miesięczne wynagrodzenie wyrażone w polskich złotych, zależne od zakresu usług wykonanych w danym miesiącu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Spółka oszacowała, że wartość podpisanej Umowy może przekroczyć 10% skonsolidowanych przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając tym samym kryterium umowy znaczącej.

źródło: Cyfrowy Polsat
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający