Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

INFORMACJA O PRZENIESIENIU AKCJI SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A.Drukuj

Cyfrowy Polsat
Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Delas Holdings Ltd. na spółkę Pola Investments Ltd. Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała od Delas Holdings Ltd i od Pola Investments Ltd. , informację o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu Delas Holdings Ltd. na spółkę Pola Investments Ltd.

W dniu 13 stycznia 2012 r. spółka Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, nabyła w drodze darowizny otrzymanej od swojego jedynego udziałowca, tj. Delas Holdings Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem Malty, łącznie 168.941.818 (sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji Spółki ("Akcje", "Transakcja").

Przed przeniesieniem własności Akcji Delas posiadał 168.941.818 akcji Spółki, co stanowiło 48,5% kapitału zakładowego Spółki; akcje uprawniały do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:

*166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
*1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeniesieniu własności Akcji, Delas nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki.

W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji Pola Investments posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% kapitału zakładowego Spółki; Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet Akcji składa się z:

*166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
*1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne od Pola Investments posiadające akcje Spółki, jak również Pola Investments nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Pola Investments nie zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Podmiotem dominującym wobec Pola Investments jest Pan Zygmunt Solorz-Żak, a wyżej opisana transakcja miała miejsce w ramach jednej grupy kapitałowej.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

źródło: Cyfrowy Polsat
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający