Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Facebook

POLKOMTEL POŚREDNIM UDZIAŁOWCEM NFI MIDASDrukuj

Plus
Zależna od Polkomtela spółka LTE Holdings nabyła 49% akcji Litenite, poinformował giełdowy NFI Midas. Wszystkie te spółki należą do grupy Zygmunta Solorza-Żaka, a NFI Midas (66% jego akcji należy do Litenite).

Treść Raportu:

NFI Midas informuje, że uzyskał informacje o nabyciu przez LTE Holdings SPV z siedzibą w Nikozji na Cyprze 49% udziałów w spółce Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze.

Zgodnie z pozyskanymi informacjami pomiędzy posiadającą 100% udziałów w Litenite spółką Ortholuck Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze i LTE Holdings, spółką zależną od Polkomtel, LTE Holdings nabyło, od Ortholuck, 49% udziałów w Litenite. Pozostające w posiadaniu Ortholuck 51% udziałów w Litenite zostało obciążone zastawem, na rzecz Polkomtel. W przypadku zaistnienia określonych zdarzeń, m.in. związanych z naruszeniem zobowiązań, jakie łączą Ortholuck oraz LTE Holdings na mocy łączącej te podmioty umowy, co do których Fundusz nie posiada bliższych informacji lub ewentualną upadłością Litenite lub podmiotów zależnych od Litenite, Polkomtel, na podstawie Zastawu Polkomtel, uzyska uprawnienie m.in do wykonywania z zastawionych udziałów w Litenite praw korporacyjnych i majątkowych, w tym prawa głosu, jak również uzyska prawo sprzedaży tych udziałów.

Dodatkowo, w ramach Zastawu Polkomtel, Ortholuck zobowiązany jest do niezbywania i nieobciążania zastawionych udziałów w Litenite, za wyjątkiem możliwości obciążenia ich innym zastawem, na określonych warunkach, jako zabezpieczenie finansowania pozyskiwanego przez Litenite lub podmioty zależne od Litenite. Taki inny zastaw korzystał będzie z pierwszeństwa w stosunku do Zastawu Polkomtel. Nawiązując do ww. raportu bieżącego nr 90/2011, Zarząd Funduszu pragnie w tym miejscu przypomnieć, że umownie dodatkowo zastrzeżona została na rzecz LTE Holdings opcja kupna przez LTE Holdings od Ortholuck, po cenie rynkowej, pozostałych 51% udziałów w Litenite.

W sytuacji, gdy zaistnieją przypadki umożliwiające wykonanie przez Polkomtel przysługujących mu uprawnień wynikających z Zastawu Polkomtel, o których mowa powyżej i Polkomtel z nich skorzysta, to przejmie on kontrolę nad Funduszem. Natomiast w sytuacji, gdy zaistnieją przypadki umożliwiające skorzystanie z Opcji Kupna i LTE Holdings z niej skorzysta, to Polkomtel również przejmie kontrolę nad Funduszem. Tak długo jednak, jak długo kontrolę nad Polkomtel posiadać będzie Pan Zygmunt Solorz-Żak, kontrola nad Funduszem nie ulegnie zmianie. W sytuacji gdyby jednak Pan Zygmunt Solorz-Żak utracił kontrolę nad Polkomtel (w momencie, kiedy Polkomtel posiadać będzie kontrolę nad Funduszem), np. w związku z naruszeniem zobowiązań związanych z finansowaniem transakcji nabycia Polkomtel, to tym samym utraci kontrolę nad Funduszem. Zarząd Funduszu zastrzega w tym miejscu, że nie posiada wiedzy w zakresie ww. zobowiązań związanych z finansowaniem transakcji nabycia Polkomtel.

Ponadto, na rzecz Ortholuck umownie zastrzeżona została zwrotna opcja kupna od LTE Holdings, zbytych przez Ortholuck na rzecz LTE Holdings 49% udziałów w Litenite. Opcja Zwrotna będzie wykonalna w określonym umownie przypadku dotyczącym danego wskaźnika zadłużenia, przy jednoczesnym braku zaistnienia przesłanek uprawniających do wykonania Opcji Kupna. Opcja Zwrotna wygasa i nie może być wykonana w przypadku wykonania przez LTE Holdings Opcji Kupna lub skorzystania przez Polkomtel z ww. uprawnień wynikających z Zastawu Polkomtel. W sytuacji, gdy zaistnieją przypadki umożliwiające skorzystanie z Opcji Zwrotnej i Ortholuck z niej skorzysta, to uzyska łącznie z posiadanymi obecnie udziałami 100% udziałów w Litenite a kontrola nad Funduszem nie ulegnie zmianie.

źródło: NFI Midas/telix.pl
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający