Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi Cyfrowego Polsatu i spółek zależnych. Zapisz się do bezpłatnego newslettera serwisu cyfrowypolsatnews.pl.

Kontakt

Warto odwiedzić

Twitter

Ostatnio na forum

Facebook

WYNIKI CYFROWEGO POLSATU W IV KW. 2011 ROKUDrukuj

Cyfrowy Polsat
Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała w IV kw. 2011 r. istotny wzrost wszystkich wskaźników finansowych oraz poprawę wyników operacyjnych. Wzrost przychodów o 92% do 725 mln zł oraz EBITDA o 175% do 197 mln zł wynika głównie z konsolidacji Grupy Telewizji Polsat oraz zyskowności w obszarze płatnej telewizji. Marża EBITDA, która wzrosła o 8,3 p.p. do 27,4% odzwierciedla również częściowe efekty zrealizowanych synergii.
Poziom zysku netto, mimo obciążenia kosztami związanymi z finansowaniem zakupu Telewizji Polsat, wzrósł o 106% do 76 mln zł.


Liczba abonentów DTH wzrosła w 2011 r. o 115 tys. do 3,55 mln – 2,785 mln abonentów pakietów Familijnego i Premium oraz 767 tys. abonentów pakietu Mini;
Pozyskania DTH brutto w 2011 r. wyniosły 472 tys.;
Liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wzrosła w całym roku o 47 tys. do 143 tys.
Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła w całym roku o 48 tys. do 73 tys.;
Średni przychód na abonenta (ARPU) w IV kw. 2011 r. wzrósł rok do roku o: 6,4% do 45,20 zł dla pakietu Familijnego oraz o 17,8% do 13,90 zł dla pakietu Mini;
Został utrzymany stabilny, niski wskaźnik churn wynoszący 9,8% za cały 2011 r.;
Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wzrósł w IV kw. rok do roku o 5% do 21,3% (kanał główny Polsatu był liderem z wynikiem 17%, a udział kanałów tematycznych wzrósł o 26% do 4,3%);
Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w IV kw. rok do roku o 2% do 22,3%.
Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat w IV kw. spadły rok do roku o 1,9% do 259 mln zł, podczas gdy cały rynek spadł o 4,2%;
Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności w 2011 r. wzrósł rok do roku o 8% do 20,8% (kanał główny Polsatu był liderem z wynikiem 16,5%, a udział kanałów tematycznych wzrósł o 34% do 4,4%);
Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej w 2011 r. wzrósł rok do roku o 3,2% do 22,6%;
Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat w 2011 r. wzrosły rok do roku o 3,4% do 876 mln zł, podczas gdy cały rynek wzrósł tylko o 0,6%.


– Po raz kolejny nasza Grupa odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe, osiągnięte nie tylko dzięki rosnącym wynikom platformy satelitarnej, ale także poprawie wyników Telewizji Polsat. Dzięki strukturze biznesowej naszej Grupy – 57% przychodów generowanych przez odporną na wahania gospodarcze platformę satelitarną – prowadzona przez nas działalność jest stabilna i mniej podatna na niekorzystne trendy w gospodarce. Wysoka sprzedaż, wzrost bazy abonentów, stabilny wzrost ARPU oraz niski churn w segmencie klientów indywidualnych przyczyniły się do osiągnięcia w IV kw. 2011 r. rekordowych przychodów „dawnej” Grupy Cyfrowego Polsatu, przekraczających 400 milionów złotych. EBITDA za ten okres jest najwyższą EBITDĄ czwartego kwartału w całej historii firmy. Wzrost wszystkich wskaźników finansowych w IV kw. 2011 r. obserwujemy także w wynikach Telewizji Polsat. Wzrosły przychody z opłat subskrypcyjnych, a przychody z reklamy oraz sponsoringu utrzymały się na stabilnym poziomie. Zarówno w IV kw., jak i całym 2011 roku wzrosły udziały naszych kanałów w oglądalności oraz rynku reklamy – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsat S.A.


#1 | Prokop dnia 12.03.12 13:07
Generalnie bardzo dobre wyniki. Wzrost liczny klientów tv jak i internetu mobilnego. CP rośnie w siłę. Teraz po połączeniu usług z Plusem nikt i nic nie jest w stanie zagrozić pozycji lidera. Wystarczy mieć najlepszy produkt/usługę i sukces murowany.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający