Dziennikarze Polsat News profilaktycznie poddawani testom na koronawirusa

Dziennikarze Polsat News wracają stopniowo do normalnego trybu pracy. Od pierwszych dni czerwca do studia Polsat News oraz „Wydarzeń” zapraszani są również goście.

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa rozmówcom, podjęto decyzję o umożliwieniu dziennikarzom przeprowadzenia profilaktycznych testów na obecność koronawirusa.

Zależy nam na bezpieczeństwie i jak największym komforcie pracy zarówno naszych dziennikarzy, jak i ich gości i rozmówców. Chcemy mieć pewność, że wszyscy czują się bezpieczniemówi Adam Nowe, członek zarządu Telewizji Polsat.

W Telewizji Polsat wciąż obowiązują podwyższone standardy bezpieczeństwa. Część pracowników pozostaje na pracy zdalnej, kontynuowane są ograniczenia dotyczące poruszania się pracowników w budynku, odbywania spotkań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, nakazy związane ze stosowaniem maseczek w częściach wspólnych oraz korzystania ze środków dezynfekcyjnych dostępnych w każdej części budynku Telewizji Polsat.

W kwietniu w siedzibie Telewizji Polsat, włączając w to studia telewizyjne, zostały zainstalowane dodatkowe nowe urządzenia oczyszczające powietrze. Rozwiązanie jakie zostało wybrane i zainstalowane ma zastosowanie zarówno w budynkach komercyjnych, jak również w szpitalach.

Wcześniej, w związku z epidemią koronawirusa, Telewizja Polsat wprowadziła między innymi pracę zdalną, jak również pracę rotacyjną zespołów, które musiały być na miejscu lub w terenie. Ponadto zostały przygotowane zapasowe centra emisyjne oraz studia, w tym dla redakcji Polsat News.

Zostały dokonane zakupy dodatkowego sprzętu komputerowego dla pracowników w celu umożliwienia im pracy zdalnej, jak również opracowane i wdrożone rozwiązania do pracy w wirtualnym środowisku w tym np. w obszarze postprodukcji.

Facebook Comments