Grupa Polsat Plus podsumowuje 2021 rok

Grupa Polsat Plus zakończyła 2021 rok bardzo dobrymi wynikami zarówno operacyjnymi, jak i finansowymi. Grupa świadczy łącznie ponad 20 mln usług.

Grupa Polsat Plus w 2021 r.:

 • świadczyła łącznie ponad 20 mln usług,
 • dynamicznie rozwijała sieć 5G w Polsce, w zasięgu której znajduje się już ponad 19 mln mieszkańców Polski,
 • ogłosiła Strategię 2023+, która stawia na rozwój kluczowych segmentów: Telekomunikacji pod marką Plus, Kontentu pod marką Polsat oraz nowego, strategicznego segmentu – Czysta Energia,
 • zainicjowała istotne inwestycje w produkcję czystej energii i zielonego wodoru,
 • uruchomiła wraz z ZE PAK największą w Polsce elektrownię słoneczną Brudzew o mocy 70 MWp, która już intensywnie działa i zasila m.in. sieć telekomunikacyjną, na której świadczone są usługi Plusa,
 • wdrożyła nową, harmonijną identyfikację wizualną kluczowych marek,
 • uruchomiła dwa nowe serwisy i aplikacje online – Polsat Box Go i Polsat Go,
 • wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 767 mln zł, czyli 1,2 zł na akcję i przygotowała konsekwentną politykę dywidendową na kolejne lata.

Grupa Polsat Plus, tworząca unikalne polskie treści, ma silną pozycję na rynku nadawców telewizyjnych i wydawców internetowych. Telewizja Polsat, która dostarcza 39 kanałów telewizyjnych, jest w gronie najchętniej oglądanych stacji i – zgodnie ze swoimi założeniami strategicznymi – utrzymuje udziały w rynku na poziomie 23-25%. Z kolei Grupa Polsat-Interia zajmuje silną pozycję w gronie trzech największych krajowych graczy w obszarze serwisów internetowych.

Przychody Grupy Polsat Plus za 2021 wzrosły o 5%, osiągając wynik blisko 12,5 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 3,65 mld zł, a wolne przepływy pieniężne rosną, osiągając wysoki poziom ponad 1,44 mld zł w ujęciu 12-miesięcznym. Wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 1,01x (dług netto/EBITDA LTM).

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał 2021 roku dla segmentu usług B2C i B2B:

 • Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług telewizji, Internetu i telefonii.
 • Liczba klientów usług multiplay wzrosła o 88 tys. r/r (4%) do 2,46 mln.
 • Liczba usług kontraktowych u klientów B2C wzrosła o 296 tys. (2%) r/r do 13,47 mln.
 • Średniomiesięczny przychód od klienta kontraktowego (ARPU) dla usług B2C wzrósł do 69,1 zł (+4,4% r/r).
 • Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) jest na niezmiennie niskim poziomie 6,9% w skali roku.
 • Liczba usług prepaid wyniosła 2,67 mln, a ich ARPU wzrosło o 5,1% r/r, do poziomu 16,6 zł.
 • Klienci Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali w 2021 roku ok. 1,8 EB danych (wzrost o 17% r/r).
 • Łączna liczba klientów B2B wynosi ok. 70 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięcznie 1,4 tys. zł przychodu.

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał 2021 dla segmentu mediowego:

 • Kanały Grupy Telewizji Polsat były w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,2% w IV kw. (9% kanału głównego oraz 14,2% kanałów tematycznych) i 24% w całym 2021 roku (9% kanału głównego oraz 15% kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły w całym roku szybciej niż rynek reklamy TV. W IV kw. zwiększyły się do 402 mln zł (o 1,6% r/r), a udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do 28%. W całym 2021 roku wzrosły o 13,2% do 1,272 mld zł, a udział w rynku reklamy telewizyjnej zwiększył się do 28,6%
 • Wiodąca pozycja Grupy Polsat-Interia na rynku wydawców internetowych – 20,5 mln realnych użytkowników oraz ponad 2 mld odsłon serwisów internetowych Grupy miesięcznie.
Facebook Comments