Nowa platforma online AdSign w ofercie Polsat Media

Broker Polsat Media udostępnił klientom nową platformę online – AdSign, służącą do zlecania kampanii, podpisywania zleceń oraz pobierania e-faktur.

Platforma została zaprojektowana do obsługi procesów sprzedażowych i standardowych dokumentów związanych z ich obsługą (kontrakty PDF, faktury PDF). Dzięki niej klienci będą mogli szybko i samodzielnie zlecić kampanię reklamową w kanałach telewizyjnych lub mediach non-tv z portfolio Polsat Media, której dane będą przekazywane do zintegrowanego systemu sprzedaży Polsat Media. Platforma AdSign wyeliminuje papierowe dokumenty i skany, wprowadzając elektroniczny (niekwalifikowany) podpis na kontraktach składany na platformie, honorowany przez obie strony dzięki dwustronnej umowie. Ostatnim etapem obsługiwanego procesu jest wysyłka e-faktury na platformę i e-mailowe powiadomienie użytkownika o jej dostępności. Platforma przeszła pozytywnie zewnętrzny audyt bezpieczeństwa, a także testy z wybranymi partnerami potwierdzające jej prawidłowe działanie.

Aby skorzystać z możliwości, jakie daje platforma, niezbędne jest podpisanie porozumienia z Polsat Media, zapewniającego wzajemne respektowanie zasad jej działania. Korzystanie z usług platformy jest bezpłatne.

Facebook Comments